e
sv
porno izle

Ardahan Sosyal Yardımlaşma Personel Alımı Aralık 2010

309 Okunma — 07 Aralık 2010 09:45
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Ardahan SYDV Personel Alım İlanı – 07 Aralık 2010

Ardahan İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yoğun veri girişlerini yapmak,dosya ve arşiv düzeni oluşturmak; hane ziyaretleri ve inceleme raporlarını yapmak;AB ve iç kaynaklı projelerin iş ve işlemlerine yardımcı olmak ve geçici süreli çalıştırmak üzere bir bay ve bir bayan büro görevlisi alınacaktır. Adayların alımına ilişkin usul ve şartlar ile istenilen belgeler şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak (Nüfus Kayıt Örneği Verilecek)

2. 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını doldurmamış olmak

3. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Bölümlerinden (İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye veya Uluslar arası İlişkiler) veya Hukuk Fakültesi Mezunu olmak (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı veya onaylı örneği verilecek)

4. KPSSP 3, 36, 37,82, 106, 113 puan türlerinin en az birine göre asgari 60 puan almış olmak (belgelendirilecek)

5. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetine Sahip Olmak

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7. Adli Sicil (sabıka) Kaydı Bulunmamak (belgelendirilecek)

8. Kamu haklarından mahrum olmamak

9. Erkek aday için;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (belgelendirilecek)

10. IELTS sınavının her bir bölümünden 5 puan almak veya TOEFL. KPDS sınavlarından bu düzeye eş değer puan almak veya yukarda belirtilen fakültelerin İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olmak (belgelendirilecek)

11. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek (Sürücü Belgesi Onaylı Sureti Verilecek)

12. Görevini yapmasına engel olacak akıl yada vücut hastalığı bulunmamak(sağlık kurulu raporu alınacak)

13. Bilgisayar (iyi düzeyde internet,Excel ve world) kullanabilmek

14. Belirlenen kişilerle iş akdi Vakıf Başkanınca imzalanacaktır. İş akdi 5 aylıktır. Süre Bitiminde iş akdi kendiliğinden sona erer. İş Akdinin süresinin ihtiyaca binaen uzatılması yetkisi Vakıf Mütevelli Heyetine aittir.

15. Ücret ve diğer sosyal haklar; 01.07.2010 tarihinde yayımlanan SYDV ücret skalası cetvelinde belirtilen adayın öğrenim durumu ve pozisyona ilişkin tutardır. İkramiye vb. Konularda Vakıf Mütevelli Heyeti yetkilidir.

Son Başvuru Tarihi : 15/12/2010

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti