e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı 2010 Şubat

764 Okunma — 13 Şubat 2010 18:05
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

kuy2ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

Kadro Unvanı Kadro Sayısı
Çocuk Gelişimcisi 1
Destek Personeli 1
Çözümleyici 2
Programcı 2
Fizyoterapist 4
Psikolog 3
Hemşire 14
Ebe 1
Laborant 2
Diğer Sağlık Personeli 1

TOPLAM 31
BAŞVURU BİTİM TARİHİ 19 ŞUBAT 2010 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİDİR
28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 31 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

1- BAŞVURACAKLARDA ARANILACAK GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.

b) 2008 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

c) Erkek adayların askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

2-BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR:

a) Çocuk Gelişimcisi kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak.(KPSSP3 Puanı)

b) Destek Personeli kadrosuna başvuracaklarda, lise mezunu olmak.(KPSSP94 Puanı)

c) Çözümleyici kadrosuna başvuracaklar, lisans mezunu olup, istihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek. En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak. En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak ve Java Programlama dilini bilmek. (KPSSP3 Puanı)

d) Programcı kadrosuna başvuracaklarda, lisans mezunu olup, Yükseköğretim sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya MEB onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifikaya sahip olmak. En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. 1 adet programcı için temel Linux bilgisi ile birlikte Apachi Web sunucu, php ve mysql veritabanı uygulamalarında tecrübeli olmak. 1 adet programcı için Linux işletim sistemi ile WAN ve LAN konularında temel bilgiye sahip olmak. (KPSSP3 Puanı)

e) Fizyoterapist kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olmak. (KPSSP3 Puanı)

f) Psikolog kadrosuna başvuracaklarda, Fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak. (KPSSP3 Puanı)

g) Hemşire kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Meslek Liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak.(KPSSP94 Puanı)

h) Ebe kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Meslek Liselerinin ebelik bölümünden mezun olmak.(KPSSP94 Puanı)

ı) Laborant kadrosuna başvuracaklarda, Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar bölümünden mezun olmak.(KPSSP93 Puanı)

j) Diğer Sağlık Personeli kadrosuna başvuracaklarda, Sağlık Meslek Liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olmak.(KPSSP94 Puanı)

3- BAŞVURU:
Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Başvuru dilekçesi
2- Başvuru Formu
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Diploma fotokopisi
5- KPSS (B) grubu puanını gösterir belgenin fotokopisi ile
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tandoğan / ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
-Başvuru sonunda çözümleyici ve programcı kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile her bir unvan için boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici ve programcı kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı atanmaya hak kazananların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.
-Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (çocuk gelişimcisi, destek personeli, fizyoterapist, psikolog, hemşire, ebe, laborant, diğer sağlık personeli) KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.
Atamaya hak kazananların listesi www.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tandoğan / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

5-ATAMA EVRAKI:
1) Dilekçe
2) 8 adet vesikalık fotoğraf
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) Adliyeden sicil temiz kağıdı
5) Diploma (Aslı veya noterden tasdikli )
6) KPSS sonuç belgesi (Aslı )
7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden )
8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)

9) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort