e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Ankara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alımı 2010

301 Okunma — 09 Şubat 2010 17:00
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

anT.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN ÖĞRETİM ELAMANI ALIMI İLANI

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (lisans öğreniminde mezun olunan alanda) ALES’den en az 70 puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil koşulundan muaftır.

Başvuruda istenen belgeler ;

– Başvuru Dilekçesi ,

– Özgeçmiş,

– Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

– Lisans Transkript Belgesi,

– ALES Belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi(varsa),

– Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

BAŞVURU YERİ: Yüksekokul Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Biyoistatistik alanında yükseklisans yapmış olma şartı şartı aranacaktır. Öğretim Görevlisi 1 22 Subat 2010

T.C.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Not:İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Ögr.Gör., Okutman, Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den muaftır.

Başvuruda istenen belgeler ;

– Başvuru Dilekçesi ,

– Özgeçmiş,

– Mezuniyet Belgesi onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

– Lisans Transkript Belgesi,

– ALES Belgesi,

– Yabancı Dil Belgesi,

– İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora öğrencilik belgesi örneği,

– Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları,

BAŞVURU YERİ: Fakülte Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olma şartı aranacaktır. Araştırma Görevlisi 1 22 Subat 2010
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort