e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Anadolu Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı Aralık 2009

1076 Okunma — 02 Aralık 2009 15:57
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

anadolulisesi_ogretmen_sınavı_2009Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
esaslarına göre 27 Aralık 2009 Pazar günü saat 10. 00’da 81 il merkezinde sınav yapılacaktır.
Merkezi sistem sınavı Almanca, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Coğrafya, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fizik, Fransızca, İ.H.L Meslek Dersleri, İ.H.L. Meslek Dersleri Arapça,
İngilizce, Kimya/Kimya Teknolojisi, Matematik, Müzik, Psikoloji, Rehber Öğretmen, Görsel
Sanatlar/Resim, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu
Liseleri Öğretmenleri Seçme Sınavına başvuracak adaylarda; aylıksız izinler hariç 27 Aralık 2009

ONLİNE ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU ARALIK 2009 TIKLAYIN
tarihine göre (2) yıl hizmeti olmak koşulu yanında; ilgili Yönetmeliğin 8’inci maddesinde belirtilen;
a. Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına
göre alanı veya öğrenim durumu, atanacağı eğitim kurumuna uygun olmak. (*)
b. Bakanlık kadrolarında en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla başvuru tarihi
itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev
yapıyor olmak.
c. Son iki yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derece olmak.

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ
a. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’na, başvuracak
adaylar 30 TL sınav ücretini 0107
Aralık 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası
Beşevler, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat
şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla yatıracaktır.
b. Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katıldığı sınavın açık adı
bulunacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
4.1. Adayın Yapacağı İşlemler
a. Sınav ücretini 0107
Aralık 2009 tarihleri arasında bankaya yatırmak.
b. Sınav başvurusunu http://www.meb.gov.tr internet adresinden yapmak.
c. Başvuru için MEBBİS modülündeki adaya ait bilgilerde hata varsa düzeltmek. Sistemde
fotoğrafı olmayan adayların başvuru işlemleri gerçekleştirilmeyeceği için sistemde adayın
fotoğrafı yoksa fotoğrafını sisteme uygun formatta işletmek.
d. Aday başvurusunu yaptıktan sonra bağlı bulunduğu kurum/birim yöneticilerine elektronik
onaylama yaptırmak.

Kurum / Birim Yöneticilerinin Yapacağı İşlemler
a. Başvuru yapan adayın bilgilerinin doğruluğunu sistemden fotoğrafı ile birlikte kontrol
etmek.
b. Adaya ait bilgileri sistemde elektronik olarak onaylamak.

İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
a. Başvuru yapan adayın bilgilerinin doğruluğunu sistemden fotoğrafı ile birlikte kontrol
etmek.
b. Adaya ait bilgileri sistemde elektronik olarak onaylamak.

Onay Süreci ve Takibi
a. Başvuruda bulunan öğretmenler başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını http://www.meb.gov.tr adresinden takip
edebilecektir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek
yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.
b. Onay işlemleri bekletilmeden aynı gün onaylanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
a. 21 Aralık 2009 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanan
fotoğraflı sınav giriş belgesi aday tarafından alınacaktır.
b. Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
c. Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il),
bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan
sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü
‐5‐
durumlarda (doğal afet, yangın vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Eğitim
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.
d. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR
a. Başvuru işlemleri belirtilen sürede gerçekleşmemiş ve/veya elektronik ortamda adayın
bağlı bulunduğu eğitim kurumu/ birimi tarafından onaylanmamışsa,
b. Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
c. Adayın başvuru şartlarından birini taşımadığı tespit edilmişse,
d. “eBaşvuru
Formu”nun çeşitli kısımlarına yazılan kimlik bilgilerinde bir eksiklik, hata
veya çelişki varsa,
e. Aday sınav ücretini belirtilen

SINAV UYGULAMASI
a. Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçme Sınavı’na girecek olan
adayların sınavı 81 il merkezinde 27 Aralık 2009 Pazar günü saat 10.00’da başlayıp, tek
oturum olarak yapılacak ve 110 (yüz on) dakika sürecektir.
b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç
saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır.
Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı (sürücü
belgesi veya pasaport) en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş
ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
c. Kimlik belgeleri yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
d. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında hiçbir yazılı/basılı materyalle hesaplama
ve iletişim fonksiyonu olan aygıtın (cep telefonu dâhil) bulunup bulunmadığı kontrol
edilecek ve varsa bunlar sınavdan sonra iade edilmek üzere toplanacaktır. (Aday bu
araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında bulunması tespit edilirse sınav kurallarını
ihlal ettiği için sınavı geçersiz sayılacaktır).
e. Adaylar başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girecektir.
f. Adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak,
gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik
kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları
hatırlatacak sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak
cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
g. Aday cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol
edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın
adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak
durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına
göre yazılacaktır.
h. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 60 dakika
içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir aday
‐6‐
dışarıya çıkarılmayacak, sınav süresince en az iki aday sınıfta kalacaktır.
i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek
dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın
değiştirilmesini isteyecektir.
j. Aday, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
k. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır.
l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde
işaretlenmeyecektir.
m. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını kullanıyorsa
cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa B
yuvarlağını işaretleyecektir.
n. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın
dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.
o. Sınavda 15 Türkçe, 15 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 25 Öğretmenlik Meslek
Bilgisi, 45 Özel Alan Bilgisi sorusu sorulacaktır.
p. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap
olarak değerlendirilecektir.
q. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde
değerlendirme işlemine alınmayacaktır.
r. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi halinde kopya işlemi yapılacaktır.
(Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır).
s. Adaylar sorulara verdiği cevapları almayacaktır. (Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz
sayılacaktır).
t. Sınav bitiminden sonra;
*Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon
yoklama tutanağını imzalayacaktır.
*Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek toplayacak,
sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim
edecektir.
*Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları sınav
evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere
tutanakla teslim edecektir.
Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavı iptal edilecek ve
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer adayların dikkatini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı
davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların
kimlikleri ve kusurları bir tutanakla tespit edilerek sınav evrakına eklenecektir. Bu
durumdaki adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Merkezi sistemle yapılan sınav sonuçları, 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren Bakanlığın
http://www.meb.gov.tr ınternet adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca, adaylara sınav sonuç belgesi posta yoluyla ayrıca gönderilmeyecektir.
Kılavuz Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ile http://personel.meb.gov.tr Internet
adreslerinden yayımlanacaktır.
Uygulama sınavına girecek adayların listesi valiliklerce yayımlanacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ
a. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.
b. Sınavı kazanan adayların atamalarının yapılmasında; 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı
Resmî Gazete’de Yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler
Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin
Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.” e göre, adayların seçme sınavında almış oldukları
puan ile bu puan da dâhil edilmek suretiyle ilgili yönetmeliğin Ek‐2 Değerlendirme Formuna
göre yapılan değerlendirme sonucunda almış oldukları puanın toplamından oluşan atamaya
esas puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılır. Puan
eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir. Bununla da eşitliğin
bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.
c. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra, atama iş ve işlemleri “Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Her Türdeki
Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik.” hükümleri
çerçevesinde yürütülecektir.
d. Ayrıca, uygulama sınavına katılacak adaylarla ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler
konusunda valiliklerce açıklama yapılacaktır.
e. Adayın bilgilerinde veya beyanında hata olması durumunda atamaları yapılmış olsa bile
‐8‐
atama iptal edilecektir.
f. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri İle Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair
Yönetmeliğin“ kapsam dışına atama “ başlıklı 23’üncü maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Hizmetin gereği olarak yapılacak
yer değiştirmeler” başlıklı 31’inci maddesinin 3’üncü fıkrası göz önüne alınarak başvuruda
bulunulacaktır.
g. Atama yapılacak olan alanlar tablo‐1’de gösterilmektedir.
Tablo1
ATAMA YAPILACAK ALANLAR
ATAMA YAPILACAK ALANLAR
ALANKODU ALANLAR
2246 ALMANCA
2265 BEDEN EĞİTİMİ
1119 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1123 BİYOLOJİ
1207 COĞRAFYA
1245 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1371 FELSEFE
1390 FİZİK
1417 FRANSIZCA
1925 GÖRSEL SANATLAR/RESİM
1524 İNGİLİZCE
4897 İ.H.L MESLEK DERSLERİ ARAPÇA
1230 İ.H.L MESLEK DERSLERİ
1627 KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ
2353 MATEMATİK
1822 MÜZİK
2368 PSİKOLOJİ
1894 REHBER ÖĞRETMEN
2036 TARİH
1283 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

SINAV İTİRAZLARI
a. Sınav sorularına itirazlar; soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet
adresinden yayımlanmasından sonra en geç 5(beş) işgünü içinde, sonuçlara itirazlara ise
sonuçların internetten yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde itiraz ücreti
yatırarak banka dekontunu dilekçeye ekleyerek doğrudan Personel Genel Müdürlüğü
aracılığıyla Seçme Sınavı Komisyonuna itiraz edebilirler. Bu itirazlar 15 (onbeş) gün içinde
incelenerek sonucu Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce ilgiliye bildirilecektir.
b. İtirazların incelenmesi için adayın Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C. Ziraat
Bankası Beşevler Ankara Şubesindeki 5495218/5001 nolu hesabına 10 (On) TL yatırması
gerekmektedir.
c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da çıkarılan,
adayların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak kayıt tarihi
dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı organları
dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7inci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da
kuruma verilemez ve gösterilemez.
Bu sınava başvuran adaylar bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

etiketlerETİKETLER
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort