e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Afyon Kızılören Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2011

336 Okunma — 24 Ocak 2011 22:30
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Afyon Kızılören Belediyesine Kpss Sınav Sonucuna Göre İtfaiye Eri Alımı Yapılacaktır. 24 Ocak 2011.

AFYONKARAHÎSAR KIZILÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANACAK İTFAÎYE ERİ ALIMI İLANI,
657 sayılı D.M.K.’na tabi, aynı yasanın 48’inci maddesindeki genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15’inci maddesindeki itfaiye erliğine atanma şartları ile aynı Yönetmeliğini ve 17’nci maddelerindeki hükümler çerçevesinde, 1 adet itfaiye Eri alınacaktır.

Açıktan Atama Yapılacak Kadronun, ÖN LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN YÜKSEK OKULLARIN HARİTA KADASTRO BÖLÜMÜNDEN

Unvanı Sınıfl Cinsiyeti Derecesi Adedi Öğrenim Durumu 2010 KPSS Puan Türü Taban Puanı

İtfaiye Eri GİH E/K 10 1 KPSSP93 70,00

MEZUN OLMAK

Toplam Başvuru Şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki Genel Şartların yanı sıra;

1- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

2- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67ın, kadınlarda en az 1,60m boyunda olmak ve boyun İm den fâzla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla faik olmamak.

3- Smavın yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

4- Yukandaki tabloda belirtilen kadrolara uygun olarak 2 yıllık Yüksekokulu(Harita Kadastro Bölümü) mezunu olmak. (Yurt dışında mezun olanların denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak.)

6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personel Sınavına girmiş ve KPSSP93 puan türünden 70 üzeri puan almış olmak.

7- Askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak.
soccersite10.com
Başvuru Şekli, Tarihî ve Yeri:

Başvurular» Başvuru Formunun Kızılören Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 28.01.2011 saat 09.00*dan itibaren alınarak adaylar tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalem ile doldurulup,formun arka yüzündeki boy ve kilo tespiti yaptırılarak, fotoğraf yapıştırılacak ve aşağıdaki belgelerden;

1) KPSS sınav sonuç belgesi kurumumuz tarafından ilgilinin şifresi girilerek internet adresinden alınacaktır.

2) Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik No.lu)

3) Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti

4) Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (bir adedi forma yapıştırılacak)

5) Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi (son bir ay içinde alınmış)

6) Askerlik durumunu gösterir belgenin pslı veya onaylı sureti

Eklenerek aynı gün saat: 12.00’ye kadar KızüHren Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine (ataşen teslim edeceklerdir. Posta ve internet İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlâm ve Sınava Giriş Belgesi:

KPSS Başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan bağlamak Üzere boş kadro sayısının üç katı kadar aday sınava çağırılacak olup, sınava çağırılan adayların listesi 31.01.2011 tarihinde Belediyemiz Hizmet Binası girişinde ilan panosundan ve Başkanlığımız www.afyonkiziloren.bel.tr internet sitesinde duyurulacaktır. Sınava çağırılan adaylar, Sınava Giriş Belgelerini Yazı işleri Müdürlüğünden 31.01.2011 – 02.02.2011 tarihleri arasında alacaklardır. Sınava katılmayacak müracaat sahiplerine herhangi bîr bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav konulan:

a) Türkiye Cumhuriyet Anayasası,

b) AtatUrk İlkeleri ve İnkılâp Tarihî,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat,

e) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin lö.maddesi 5.bendi gereği sözlü sınava giren adayların dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmesinden oluşacaktır.

Sınav Yeri ve Saati:

Sözlü (mülakat) »mav 04.02.2011 tarihinde saat 10.00’da Belediyemiz hizmet binasında yapılacak ve ayrıca dayanıklılık testi uygulanacaktır. (Adaylar yanlarında spor ayakkabı ve eşofman bulundurmalıdırlar.)

Adaylar sınava giriş belgesi yanında kimlik tespitinde kullanılmak üzere mülakat esnasında ndfîıs cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır.

Değerlendirme:

Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlil sınav listesindeki başarı sırlamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yansı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

İlanen duyurulur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort