e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adnan Menderes Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alınacak

328 Okunma — 03 Mayıs 2010 15:52
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

memur-kuyrugu2010 Yılı – ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI :  Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, Hemşire, SAğlık Teknikeri, Tekniker Alımı Yapılacak. 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a”, 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12251 saydı Bakanlar Kurulu Karan ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen unvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO UNVANİ SAYI
Hemşire 1
Sağlık Teknikeri 4
Tekniker 2
TOPLAM 7 Kişi

ARANANILAN GENEL KOŞULLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtlan adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşım tamamlamış olmak.
4- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR

1. Hemşire kadrosu için; Hemşirelik Lisans programından mezun ohnakâ

2. Sağlık Teknikerliği kadroları için; AeH Bakım Teknıkerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Ameliyathane Teknikerliği veya Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi, Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak,

3. Teknikerlik kadroları için;

a. 1 kadro için; İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b. 1 kadro için; Elektronik Haberleşme, Telekominakasyon, Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Elektrik Haberleşme Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan Alınacak)

2) Öğrenim Belgesi

3) Özgeçmiş

4) 1 Adet Resim

5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6) KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

7) Erkeklerde Askerlik Durumunu Gösteren Belgesi

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI

Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günü mesai bitimine kadar başvuru R için istenen belgeler ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

• Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

•Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) iş günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak tere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) 8 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Nüfus CüzdarufFotokopisi

4) Adliyeden Sicil Temiz Kâğıdı

5) Diploma(Aslı veya noterden tasdikli)

6) KPSS Sonuç Belgesi (Aslı)

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da Noterden Tasdikli)

9) Sigorta Sicil Karti Fotokopisi (varsa)

• Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aylan beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort