e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adıyaman İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı

339 Okunma — 19 Nisan 2012 00:53
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında sözleşmeli personel alınacaktır.

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI

1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mimarlık ve Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 36. maddesinin 3’ üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3’ üncü fıkrası hükümlerince boş kadro karşılığı, tam zamanlı sözleşmeli 1 adet Makine Mühendisi, 7 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Elektrik Teknikeri 2 Adet Harita Mühendisi 1 Adet Peyzaj Mimarı ve 1 Adet Şehir Plancısı olmak üzere toplam 13 adet personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) Sınav için başvuran adayların ibraz edecekleri belgede yazılı olan 2011 veya önceki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre istihdam edilecek her bir kadro için en fazla 3 katı hesap edilerek toplam 39 kişi mülakat/ sözlü sınavına çağrılacaktır. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

2-SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.2) Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak.

MAKİNA MÜHENDİSİ: Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, en az 70 puan almış olmak.(*)

İNŞAAT MÜHENDİSİ: Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, en az 70 puan almış olmak.( *)

HARİTA MÜHENDİSİ:Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, en az 65 puan almış olmak.(*)

ŞEHİR PLANCISI: Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ” bölümünden mezun olmak, en az 65 puan almış olmak.(*)

PEYZAJ MİMARI: Üniversitelerin “UNVANI İLE İLGİLİ ” bölümünden mezun olmak, en az 70 puan almış olmak.(*)

ELEKTRİK TEKNİKERİ: AG ve OG projelerinde deneyimli olmak,herhangi bir Kamu Kuruluşu veya Özel Sektörde 3 yıllık deneyimsahibi olduğunu SGK Bildirgesi ile belgelemiş olmak. En az 70 puan almış olmak.(*)

2.3) Erkek adayların sınav tarihine kadar askerlik görevini yapmış, en az 1 yıl ertelemiş veya muaf olmak,

2.4) Arazi şartlarında çalıştırılacağından, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ve seyahate engel sağlık sorunları bulunmamak.

2.5) Mesleği ve Branşına ait iş deneyimi, aldığı mesleki kurs ve seminerler, bilgisayar bilgisi, CAD programları bilgisi vb. tercih nedenidir.

3- SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER:

3.1) İş Talep Formu (ıslak imzalı )

3.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi örneği

3.3) KPSS sonuç belgesi.

3.4) Özgeçmiş (CV)

3.5) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya sureti. (Aslını ibraz etmek şartı ile fotokopisi)

(Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)

3.6) Askerlik Belgesi (Terhis veya tescil belgesi)

 

3.7) Varsa Hizmetlerini gösterir belge(Özel sektörde çalışmış ise çalıştığına dair belge ve sgk hizmet belgesi)

4-BAŞVURU VE SINAV BİLGİLERİ:

4.1) Son başvuru tarihi: 20.04.2012 Cuma Saat: 17.00.

4.2) Mülakat Tarihi :24.04.2012 Salı Saat: 10.00.

4.3) Sonuçlar İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve Adıyaman İl Özel İdaresi Web Sitesinden duyurulacaktır.

5-SINAVIN YERİ: Adıyaman İl Özel İdaresinde (Eski Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü) yapılacaktır.

(*)NOT: Beliritlen puanlarda yeterince başvuru olmaması halinde 5 (beş) puan düşülerek başvurular işleme konulacaktır.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort