e
sv
porno izle

Adalet Bakanlığı Mesai Ücretleri 2013 Yılında Ödenmeye Devam Edecek

417 Okunma — 04 Aralık 2012 15:17
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığı çalışanlarının şu günlerde en çok merak ettiği soruların başında: 2013 yılında fazla çalışma mesai ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne şekilde ödeneceği sorusu geliyor. Bildiğiniz gibi daha önce 3717 sayılı Kanunun 2/A  maddesinde yer alan, “Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu ile Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı (ceza ve infaz kurumları hariç) ile Türkiye Adalet Akademisi kadrolarında, sözleşmeli personel dahil, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan personele, ayda elli saati aşmayacak şekilde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında, Bütçe Kanunu ile belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. ” hükmü uyarınca saat ücreti 1.35 Tl nin 3 katı olan 4,05 TL, aylık 50 saat üzerinden 202.5 TL mesai ücreti ödenmekteydi.

Ancak şuana kadar yapılan mesai ödemelerine dayanak olan  8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi 666 sayılı KHK ile 31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı ve atıfta bulunan kanunun uygulanmasına 31/12/2012 tarihine kadar devam edileceği belirtildi. Yani 31/12/2012 tarihinden sonra eski usülde mesai ödemesi yapılmayacak.

2013 Yılında Mesai Ücretleri Ne Şekilde Ödenecek?

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığına yazmış olduğumuz resmi yazıya cevap verilmiş olup: Verilen cevabi yazıda daha önce yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye atıfta bulunularak ilgili mevzuat uyarınca, 2013 yılında Adalet Bakanlığının talebi ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararıyla ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenebileceği belirtilmiştir.

Yılın 6 Ayı En Fazla 362.5 TL Mesai Ücreti Ödenecek

Şuanda fazla çalışma saati ücreti 1.35 TL ve bunun 3 katını yani 4.05 TL alıyoruz, aylık bazda 50 saatte ise bildiğiniz gibi yılın 12 ayı  en fazla:

50*4.05=202,5 TL mesai ücreti almaktaydık.  Yeni yılda ise yapılan düzenleme ile en fazla 6 ay mesai ödemesi yapılacak. Mesai ücreti ayda 50 saati geçmeyecek ve fazla çalışma saatinin 5 katına kadar ödeme yapılabilecek. Şuanda fazla çalışma saat ücreti 10 kuruş zam ile 1.45 TL oldu.

Yeni verilerle yapılan hesaplamaya göre ise bakanlığımızın teklifi ve maliye bakanlığının olur vermesi halinde yılın 6 ayında:

En az: 50*1,45= 72.50 TL (fazla çalışma saat ücretinin 1 katı)

En fazla: 50*7.25= 362.50 TL (fazla çalışma saat ücretinin 5 katı) fazla çalışma mesai ücreti ödenecek.

Adalet Bakanlığı Mesai Ücretlerinin Ödenmesi İçin Talepte Bulancak mı?

30/10/2012 tarihinde Adalet Bakanlığı Kamu İşveren Vekilleri ve Büro Memurları Sendikası temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Kurum İdari Kurulu toplantısında sendika temsilcileri tarafından mesailerin son durumu, mesailerin kalkıp kalkmayacağı, kalkacak ise ne tür bir ödeme yapılacağı sorulmuş olup: Sendika temsicilerine Adalet Bakanlığınca verilen cevapta söz konusu kanun hükmünde kararname uyarınca ödeme yapılması için Maliye Bakanlığına gerekçeli yazı yazılacağı belirtilmiştir.

Adalet Babakanlığının yapmış olduğumuz resmi başvuruya verdiği cevabi yazı ve sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda 2013 yılında mesai ödemesi yapılması için Maliye Bakanlığına yazı yazılacağının belirtilmesi hususları birlikte incelendiğinde: 2013 yılında da yukarıda en az ve en fazla miktarını belirttiğimiz şekilde veya hesaplanan en az ve en fazla ücret aralığında belirlenecek mesai ücretinin yılda 6 ayı geçmemez üzere ödenmesine devam edileceği anlaşılmaktadır.

Bu yazının tüm hakları saklı olup kaynak belirtilip bağlantı verilmeden alıntı yapılamaz.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.