e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Adalet Bakanlığı Komisyonlar Arası Nakil Başvuruları Başladı 2011

702 Okunma — 10 Eylül 2011 15:28
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Adalet Bakanlığında çalışmakta olan personeller için komisyonlar arası nakil çalışmaları başlamış olup komisyonlar arası nakil talebinde bulunabilmesi için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir. Adalet Bakanlığında 4/b ve 4/c sözleşmeli personel kapsamında çalışmakta olanlar komisyonlararası nakil kapsamı dışında bırakılmıştır. Komisyonlar arası nakil tayin talebinde bulunabilmek için en az 2 yıl hizmet etmiş olmak şartı aranmaktadır. Sağlık, eş durumu, öğrenim ve can güvenliği gibi mazerete dayalı taleplerde bu kapsama alınmamıştır. Komisyonlar arası nakil için başvurular 12/09/2011 Pazartesi günü başlayıp 28/09/2011 Çarşamba günü sona erecektir. Evrakların son başvuru günü komisyona ulaşması gerekiyor. Komisyonlar arası nakil için başvuru formunu konu içindeki eklerden indirebilirsiniz. Şimdiden tüm Adalet Bakanlığı çalışanlarına hayırlı olsun.

Komisyonlar Arası Nakil Başvuru Koşulları :

1- Komisyonlararası nakil çalışmasına; 657 sayılı Kanunun 4/A maddesinde sayılan kadrolu statüdeki personel başvurabileceğinden, bu çalışma sözleşmeli personeli (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi) kapsamamaktadır.
2- a) Bu çalışma Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 nci maddesi gereğince (süre) nakil talebinde bulunanlara ilişkindir.
b) Nakil talebinde bulunanlar görev yaptıkları adalet komisyonları yetki alanı içerisinde, 01/11/2011 tarihi itibariyle en az iki yıl hizmet etmiş olmaları halinde başvuruda bulunabileceklerdir.
Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
3- 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde yer verilen eş, sağlık, öğrenim ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olan veya hizmet gereği yapılan naklen atamalar toplu nakil işlemine tabi olmadan yıl içinde yapılmaya devam edildiğinden, bu kapsamdaki personel çalışma kapsamına alınmamış olup, bu durumdaki personel 2 nci maddedeki şartları taşımaları halinde başvuruda bulunabilecektir.

Komisyonlar Arası Nakil İçin Başvuru Şekli ve Zamanı :

1- a) Başvurular EK-1 Başvuru Formunun “A” bölümünün doldurulması suretiyle yapılacaktır.
b) Başvurular 12/09/2011 Pazartesi günü başlayıp, 28/09/2011 Çarşamba günü mesai saati bitimi itibariyle sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 28/09/2011 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar komisyona ulaşmayan evraklar dikkate alınmayacaktır.
Bu nedenle ilgililerin başvuruda bulunurken posta süresini gözetmeleri gerekmektedir.
c) Komisyon merkezinde görev yapan personel; doğrudan bağlı bulunduğu adalet komisyonu başkanlığına, mülhakat adliyelerinde görev yapanlar ise; görev yaptıkları yerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla ilgili adalet komisyonu başkanlığına Ek-1 başvuru formunun A-bölümünü eksiksiz ve açıklamalara uygun bir şekilde doldurarak teslim edeceklerdir.
2- Son başvuru tarihi olan 28/09/2011 Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yapılacak olan başvuruların komisyon tarafından kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

EKLER :

1- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1)

2- Komisyonlararası Nakil Başvuru Formu (Ek-1 Örnek)

3- Komisyonlararası Nakil Talepleri Birleştirme Tutanağı (Ek-2)

4- Başvuru Formu Doldurma Esasları (Ek-3)

2011 Adalet Bakanlığı Komisyonlar Arası Nakil Hakkındaki Duyuru:

Taşra teşkilatında görevli personelin (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli hariç) nakil işlemlerinin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin düzenlenme amacına ve ruhuna uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi, atamalarda objektifliğin ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla norm kadro kriterleri dikkate alınarak komisyonlararası nakil çalışması yapılacaktır.
Komisyonlararası naklen atama işlemleri Yönetmelikteki diğer şartlarla birlikte,
a) Halen görev yapılan ve atanmak istenilen yerdeki personel ihtiyacı,
b) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresi,
c) En son görev yapılan komisyondaki hizmet süresine göre aynı yere atanmak isteyenler arasındaki sıralama,
d) Görev yapılan yerdeki kadro ve ihtiyaç durumuna göre, buradan başka yere atanma talebinde bulunanlar arasında yapılacak olan komisyondaki hizmet süresi sıralaması
kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla, 03/08/2009 tarihli ve 44971 sayılı genel yazımızda da belirtildiği üzere, taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.

            III) KOMİSYONLARCA YAPILACAK İŞLEMLER:
Nakil talep eden personelin başvuru formunu komisyona teslim etmesi üzerine komisyonlarca;
1- Komisyonlararası nakil çalışmasına 657 sayılı yasanın 4/A maddesinde belirtilen (kadrolu) personel başvurabileceğinden, başvuru sahibinin aynı Kanunun 4/B ve 4/C maddesi kapsamındaki sözleşmeli personel olup olmadığının kontrol edilmesi,
2- Öncelikle personel tarafından doldurulması gereken kısmın (EK-1 Form “A” kısmı) eksiksiz, kayıtlara ve EK-3 Başvuru formu doldurma esaslarına uygun şekilde doldurulup doldurulmadığının kontrol edilmesi,
3- Komisyonlararası nakil başvuru formunun (EK-1 FORM) “B” kısmının ilgili komisyon tarafından doldurulup, komisyon başkanı tarafından onaylanması,
4- Komisyonlararası nakil başvuru formuna ilgiliye ait hizmet belgesinin eklenmesi,
5-Başvuru talebinde bulunan personel hakkında devam eden adli-idari soruşturma, kesinleşmiş mahkûmiyet veya disiplin cezası var ise buna ilişkin belgelerin eklenmesi,
6- Başvuru talebinde bulunanlardan; bulundukları komisyonda (yukarıda I/A maddesinde belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle) asgari iki yıllık süreyi doldurmayanların başvurularının kabul edilmeyerek Bakanlığa gönderilmemesi,
7- 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında memur kadrolarına atanan personelin sözleşmeli pozisyonda geçen hizmet sürelerinin de (bulundukları komisyonda geçen) hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinin bilinmesi,
8- EK-2 Birleştirme Tutanağının, başvuranların hizmet süresine göre sıralı bir biçimde doldurularak tüm başvuru evrakının birleştirme tutanağına rapten en geç 04/10/2011 tarihinde Bakanlığımızda olacak şekilde APS yoluyla Genel Müdürlüğümüz Taşra Atama Nakil Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesi,
Ayrıca EK–2 Birleştirme Tutanağının en geç 04/10/2011 tarihine kadar ab116950@adalet.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderilmesi,
Komisyonlararası nakil başvurusunda bulunanlara ait birleştirme tutanağı ve eki evrakın Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra ikinci bir liste veya ek liste mahiyetinde gönderilecek listelerin dikkate alınmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

           IV. DİĞER HUSUSLAR:
Komisyonlararası nakil çalışması norm kadro esasına göre tüm komisyonların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğinden;
1- Başvuruda bulunacak personelin şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak nakil talebinde bulunmaları,
2- Personelin, başvuru formunda bulunan üç tercihten uygun görülen bir yere ataması yapılabileceğinden, nakil talebinde bulunanların tercihlerini şahsi ve ailevi durumlarını göz önünde bulundurarak gerçekçi şekilde yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca, komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra yapılacak vazgeçme taleplerinin dikkate alınmayacağının ve atamaların iptal edilmeyeceğinin bilinmesinde yarar görülmektedir.
3- Başvuruda bulunanların tercih edebilecekleri yerler adli ve idari yargı adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyeleri olup, Bakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu gibi tercihler dikkate alınmayacaktır.
4- Nakil talebi uygun görülmeyerek ataması yapılmayanlara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
Yukarıda belirtilen tarihlere ve diğer hususlara titizlikle riayet edilerek, konunun merkez ve mülhakat adliyelerinde çalışan tüm personele tebliği hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort