e
sv
porno izle

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kasım – Aralık 2009

359 Okunma — 30 Kasım 2009 17:27
Kripto para alım-satımında yatırımcıların bazıları alım satım bot’ları kullanır. Algoritmada yeterince tanımadan karar vermek çok risklidir.
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

abant_izzet_niversitesiÜniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ın Ek Madde-2/b Fıkrasına göre Psikolog unvanında sözleşmeli personel alınacaktır.

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.


Unvan

Adedi

Aranan Nitelikler

PSİKOLOG

1

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

I. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

4- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
5- Erkek Adaylar İçin Muvazzaf Askerlik Çağına Gelmemiş veya Askerlik Çağına Gelmiş İse Muvazzaf Askerlik Hizmetini Yapmış veya Muaf veya Erteletmiş veya Yedek Sınıfa Geçirilmiş olmak,
6- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
7- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeyden mezun olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

II. BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2- Diploma fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi (2008 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır.)
4- 1 adet fotoğraf ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığından temin edilecek Başvuru Formunu doldurarak Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, başvuru süresi bitiminden 5 (beş) iş günü sonra www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Değerlendirme 2008 KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacaktır. İlan edilen kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilanda tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort izmir escort eporner
akyazı escort sakarya escort ferizli escort sakarya escort geyve escort sakarya escort hendek escort sakarya escort karasu escort sakarya escort sapanca escort serdivan escort webmaster forum ankara travesti