e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

900 Gelir Uzmanı Alımı İlanı 08 Nisan 2010

337 Okunma — 08 Nisan 2010 15:25
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

gelir2GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
– 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 900 Gelir Uzmanı kadrosu için özel sınav yapılacaktır.
II- SINAV TARİHİ VE YERİ
– Sınav 15 Mayıs 2010 tarihinde Ankara ilinde yapılacaktır.
– Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saati; Gelir İdaresi Başkanlığı “www.gib.gov.tr” internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.
III- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
– Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapıyor olmak.
– T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28–29 Haziran 2008 ve 27–28 Haziran 2009 tarihlerinde yapılan (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP 49 Puan türünden 50 (Elli) veya daha yüksek puan alınmış olmak.
– Bakanlıkta son üç sicil notunun olumlu olması.
– Üniversitelerin en az dört yıl süreli fakültelerinden veya yüksekokullarından birini bitirmiş olmak. (Bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullar dahil.)
– Özel Sınava en fazla iki kez katılmış olmak.
IV- SINAV BAŞVURUSU VE ŞEKLİ
– Başvurular, 19 Nisan 2010 tarihinde başlayıp 03 Mayıs 2010 tarihinde sona erecektir.
– Başvurular, “Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formu” ile yapılacaktır.
– Başvuru, elektronik ortamda, “http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp” adresinde yer alan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır.
– Herhangi bir sebeple elektronik ortamda meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 3 Mayıs 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.
V- SINAV KONULARI
a) 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
b) 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
c) Vergi Hukuku,
ç) Gider Kanunları,
d) Muhasebe,
e) Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
f) Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği,
g) Vergi Daireleri İşlem Yönergesi.
VI- DEĞERLENDİRME
– Sınavda, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlardan en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş sayılacaktır. Ancak, bu şekilde yapılan sıralama neticesinde, başarılı olmuş sayılan son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların bulunması halinde, bu adaylar da başarılı olmuş kabul edilecektir.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Sınav sonuçları, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından sınav bitim tarihini izleyen 20 iş günü içerisinde Başkanlığın “http://www.gib.gov.tr” internet adresinde duyurulacaktır.
– Sınava katılanlar gerekçelerini belirtmek suretiyle sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 7 gün içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenerek en geç 15 iş günü içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
– Elektronik ortamda sınav başvurusunu yapan adaylar, aynı gün bulundukları İldeki ilgisine göre İnsan Kaynakları Müdürlükleri veya Personel Müdürlüklerine, Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Birimlerinde çalışan adaylar ise Sicil ve Mal Bildirimi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaklar, anılan müdürlükler ise günlük olarak başvuru yapanların Başkanlık personeli olup olmadığını, eğitim durumlarını ve sicil bilgilerini her gün Sınav Hizmetleri Müdürlüğünün 0312 387 33 59 numaralı faksına göndereceklerdir. Müdürlüklere başvuru yapmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.
– Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar Gelir Uzmanı olarak atanacaktır. Başarılı olanlardan atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan haklarında yasal işlem yapılacaktır. Atanmaya hak kazanmış olanlardan görevden uzaklaştırılmış olanların, göreve iade edilinceye kadar atamaları yapılmayacaktır.
– Adaylar kimlik tespitini sağlamak için kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya kurum kimlik kartını sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
– İlan olunur.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort