e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

2100 Adet Müezzin-Kayyım Kuran Kursu Öğreticisi Alımı 30 Temmuz 2010

688 Okunma — 31 Temmuz 2010 14:13
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

diyanetDİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, Kuran Kursu Öğreticisi, Müezzin, İmam Alımı:

İlan Tarihi 30/07/2010

633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 10 uncu maddesinin 5. fıkrası ile aynı Kanuna 6002 sayılı kanunun 20 nci maddesi ile eklenen geçici 14 üncü maddesi uyarınca; Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolardan aşağıda Sınıfı, Unvanı, Tahsil Durumları, kadro derecesi ve adedi belirtilen toplam 2100 kadroya KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü-uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.

A-Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Tahsil Durumlarına Göre  Dağılımı:

SINIFI

ÜNVANI

KPSS Tahsil Durumu

KONTENJAN GRUBU

KADRO

DERECESİ

ADEDİ

D.H.

K.K.Öğreticisi Lisans düzeyinde Dini Yüksek Öğrenim

1

5  – 9

70
İlahiyat Önlisans

2

8 – 10

25
İ.H.L. + Diğer Lisans

3

5  – 9

10
İ.H.L. + Diğer ÖnLisans

4

8 – 10

10
İ.H.L. + Hafız (Hafızlık Belgesine Sahip)

5

8 – 11

25
İ.H.L

6

9 – 12

10

D.H.

İmam-Hatip Lisans düzeyinde Dini Yüksek Öğrenim

1

5  – 9

75
İlahiyat Önlisans

2

8 – 10

500
İ.H.L. + Diğer Lisans

3

5  – 9

60
İ.H.L. + Diğer ÖnLisans

4

8 – 10

60
İ.H.L. + Hafız (Hafızlık Belgesine Sahip)

5

8 – 11

600
İ.H.Lisesi

6

9 – 12

255

D.H.

Müezzin-Kayyım İ.H.Lisesi

1

8 – 11

125
Hafızlık belgesine sahip lise/dengi okul mezunu

2

9 – 12

275
GENEL TOPLAM 2100

B-Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar:

1.        657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

2.        Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen din hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan ”Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3.        Müracaat ettiği unvanla ilgili ve geçerlilik süresi olan yeterliğe sahip olmak,

4.        İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak, Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak.

5.        Lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP3 puanından en az 50 puan almış olmak,

6.        Ön lisans mezunları için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP93 puanından en az 50 puan almış olmak.

7.        Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 puanından en az 50 puan almış olmak.

8.        Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

9.        Müezzin-kayyımlık için en az imam-hatip lisesi mezunu veya hafızlık belgesine sahip en az lise/dengi okul mezunu olmak.

C-Başvuru şekli ve diğer hususlar:

1.     Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 02.08.2010 tarihinden 23.08.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar  www.diyanet.gov.tr adresindeki “Personel Hizmetleri” bölümüne girerek bu sayfada bulunan açıktan Personel Alımı E-Başvuru adresi üzerinden müracaatlarını yapacaklar ve herhangi bir il müftülüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.

2.     İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.

3.     Web programındaki Müftülük Onayı(aktivasyon) işleminin ardından aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (ad, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ile ibraz edilen belgeler adayın kendisine iade edilecektir.

4.     Müftülük onayından (aktivasyon) sonra aday başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.

5.     Müftülük tarafından aktivasyon işlemi yapılmamış ve onaylanmamış müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

6.     Sınava girme şartlarını taşıyıp, KPSS (B) grubu puan sırasına göre alım yapılacak boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar ile sınav tarih ve yerleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında 25.08.2010 tarihinden itibaren ilan edilecek ve aynı tarihten itibaren “Sınav Giriş Belgesini” de aynı siteden alacaklardır.

7.     Sınava çağrılacak en son adayın puanının eşit olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılır.

8.     Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi”  ile birlikte kimlik belgelerinin birini de (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

9.     İlanda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli personel de müracaat edebilecektir.

10.  Son sınıf öğrencisi olarak KPSS’ye katılıp mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

11.  Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Ancak,  atamalar; başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar en yüksek puandan başlamak suretiyle il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. (Atamalarda puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’na katıldığı öğrenim belge tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik tanınacaktır.)

12.  Sınav sonuçlarının ilanını müteakip sınavı kazanan adaylar (7) yedi gün içerisinde Başkanlığımız resmi internet sayfasında ilan edilen iller içerisinden, belirtilecek tarihler arasında en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir. (Adaylar  istemeleri halinde 15 tercihin dışında “Başkanlıkça uygun görülecek illere” ibaresi olan yeri işaretledikleri takdirde re’sen atanabileceklerdir.)

13.  İllere atamaları yapılan adayların yer tespitleri il müftülüklerince yapılacaktır.

Ataması yapılanların il bazında yapılacak yer tespitleri ise camilerin özelliklerine göre il müftülüklerince sözlü uygulamalı sınavdan aldığı puanın %70’i, KPSS puanının % 30’unun toplamı baz alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

14.  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar görev alsalar dahi görevleriyle ilişkileri kesilecektir.

15.  Bu duyurunun şartları, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atama ile ilgilidir.(Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)

16.  Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar ile posta yolu ile yapılan ve 23.08.2010 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

17.  Yerleştirme sonuçları internet ortamında duyurulacaktır.

18.  Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde sınav ilan ve sonuçları ile ilgili yapılan duyurular tebligat sayılacaktır.

D-Başvuru için gerekli belgeler;

1.        T.C. Kimlik numaralı hüviyet belgesi,

2.        Öğrenim durumunu gösterir belge,

3.        KPSS sonuç belgesi (lisans mezunları için 2010, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 2008 yılına ait),

4.        Hafızlık belgesi (hafız olduğunu beyan etmiş ise),

E-Sınav Konuları;

1.       Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için Sınavı Konuları:

Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfasının “Hizmetlerimiz/Eğitim hizmetleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları.(Diyanet işleri Başkanlığı sınav Yönetmeliğinin 11’inci Maddesindeki konular)

2-   Müezzin-Kayyımlık için Sınav Konuları:

(Diyanet işleri Başkanlığı sınav Yönetmeliğinin 11’inci Maddesindeki konular)

F-İletişim

Telefon:

(0312) 295 77 62             (0312) 295 77 63

(0312) 295 77 79             (0312) 295 78 33

(0312) 295 77 75             (0312)  295 77 66

(0312) 295 77 77             (0312) 295 78 27

Başvuru…..

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort