e
sv
sakarya escort sakarya escort sakarya escort

Yargıtay 100 Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 15 Haziran 2011

1029 Okunma — 30 Haziran 2011 11:11
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Yargıtay Başkanlığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere fakülte, yüksek okul ve lise mezunlarından sözleşmeli personel alınacaktır. 100 Zabıt katibi, 10 çözemleyici, 10 programcı alınacak. Dakikada el ile 12, klavye veya daktilo ile 30 kelime yazmak gerekiyor. Yine diğer alımlarda olduğu gibi en az kpss 70, bilgisayar, adalet mezunu olmak yada meb onaylı bilgisayar sertifikası isteniyor. Değerlendirmede ise KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35  ve Sözlü sınav puanları da % 30  olarak hesaplanacak. Yargıtay zabıt katipliği için son başvuru tarihi 30/06/2011 başvurular bizzat yapılacak.

Yargıtay Katiplik Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın

Katiplik Başvuru Şartları -Başvuruda İstenilen Belgeler

1-      KPSS B grubu sınav sonuç belgesi.

2-      Öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi.

3-      Nufüs cüzdanı aslı ve fotokopisi.

4-      Adli sicil ve arşiv kaydı .

5-      Daktilo ya da bilgisayar sertifikası aslı ve fotokopisi.

6-      Daktilo bilgisayar seviye belirleme sırasında nüfus cüzdanı aslının bulundurulması zorunludur.

Katiplik Başvuru Şartları:

Başkanlığımızda zabıt katibi olarak çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca 100  sözleşmeli personel alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde  Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

c) 2010-KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSS’den en az 70 puan almış olmak.

lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

d) Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

e)Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 B-ÖZEL ŞARTLAR

Başvuruları kabul edilen adaylar öncelikle hızlı ve doğru yazı yazma yeteneklerinin ölçülmesi için uygulama sınavına tabi tutulurlar, bu sınavda;

Yargıtay Personeli Özlük İşleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve hizmet gereğince, el ile dakikada yanlışsız ve okunaklı net en az 12 kelime, bilgisayar klavyesi ile dakikada en az 30 kelime, yazmaları zorunludur. (Her bir doğru kelime 3 puan değerindedir.)

Uygulama sınavında başarılı olanlar, sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar.

Yapılacak sözlü sınav Mesleki Bilgi (Anayasa Hukuku, Vatandaşlık Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi) ile Genel Kültür alanlarından yapılacaktır.

D)BAŞVURU YÖNTEMİ

1- Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını 30/06/2011 tarihi saat 17.00’ye kadar şahsen Yargıtay  Başkanlığı  Personel ve  Eğitim  Müdürlüğü  Vekaletler Cad.  No:3  Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

2- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.

3- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasında da sözlü sınav yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

4- Değerlendirme : Adayların aldıkları  KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35  ve Sözlü sınav puanları da % 30  olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.

5- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 A) ALINACAK BRANŞLAR
Sıra No Branşlar Öğrenim Durumu Alınacak Personel Sayısı
1 Zabıt Katibi En az lise 100
2 Çözümleyici Lisans Mezunu 10
3 Programcı Önlisasns Mezunu 10

 Yargıtay Sözleşmeli Katipler Ücret Bilgisi

A)En az önlisans mezunu olanlar
1.252  1- 5 yıldan az olanlar
1.312  2- 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
1.369  3- 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
1.428  4- 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
1.495  5- 20 yıldan fazla olanlar
B) Diğerleri
1.225  1- 5 yıldan az olanlar
1.265  2- 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar
1.305  3- 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar
1.356  4- 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar
1.436  5- 20 yıldan fazla olanlar

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

sakarya escort sakarya escort sakarya escort