Reklam

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere;

EK-1 listede yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 348 mübaşir pozisyonu için, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2012), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 25 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayıp, 6 Mart 2013 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; Sınav, EK-1 listede belirtilen adalet komisyonları tarafından yapılacaktır. (Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; 3 Nisan 2013 Çarşamba  günü saat 09:00’da,sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–2) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

e) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 listesi aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Sözleşmeli mübaşir pozisyonu için açılan sınava başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde kadrolu veya  sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da başvurabileceklerdir.

2) Sözleşmeli mübaşir sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyona müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

3) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.

EK-1: Sözleşmeli mübaşir pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-2: Başvuru formu

Bu yazı için 411 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , , , , ,
Bu yazı için 411 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. ecrin diyor ki:

  önlisans büro yönetimi mezunuda başvurabilir mi

 2. ceylin diyor ki:

  ecrin diyorki:

  önlisans büro yönetimi mezunuda başvurabilir mi
  Yorumu beğenenler:1

  iyide mübaşirlik sınavı nasıl oluyor yazılı sınav göremedim sadece sözlü mülakatla mı alıyor acaba katiplik için müracat edenler mübaşirlik sınavınada aynı anda girebilirmi

 3. Adanalı Selim diyor ki:

  ceylin diyorki:

  ecrin diyorki:

  önlisans büro yönetimi mezunuda başvurabilir mi
  Yorumu beğenenler:1

  iyide mübaşirlik sınavı nasıl oluyor yazılı sınav göremedim sadece sözlü mülakatla mı alıyor acaba katiplik için müracat edenler mübaşirlik sınavınada aynı anda girebilirmi

  Yorumu beğenenler:0

  Girebilir bak burda yazmışlar :
  1) Sözleşmeli mübaşir pozisyonu için açılan sınava başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde kadrolu veya sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da başvurabileceklerdir.

 4. feme diyor ki:

  ceylin
  mübaşirlikte alınacak kadroya başvuranlar arasında enyüksek kpss puanından başlayarak sıralama yapılacak alınacak kadronun 5 katına kadar mesela antalya adlisesi 3 kişi alıyor mülakta 15 kişi çağrılacak bunu belirlemek için de en yüksek puandan başlayarak ilk onbeş kişiyi alacaklar. yani puanı 80in altın da olanların pek bir şansı yok gibi

 5. ismaiL diyor ki:

  katiplik ile bu farklı şeyler dmi farklı yerlere başvurabilyrz dmi ?

 6. ismaiL diyor ki:

  katiplik ile bu farklı şeyler dmi farklı yerlere başvurabilyrz dmi ?feme diyorki:

  ceylin
  mübaşirlikte alınacak kadroya başvuranlar arasında enyüksek kpss puanından başlayarak sıralama yapılacak alınacak kadronun 5 katına kadar mesela antalya adlisesi 3 kişi alıyor mülakta 15 kişi çağrılacak bunu belirlemek için de en yüksek puandan başlayarak ilk onbeş kişiyi alacaklar. yani puanı 80in altın da olanların pek bir şansı yok gibi
  Yorumu beğenenler:0

  katiplik ile bu farklı şeyler dmi farklı yerlere başvurabilyrz dmi ?

 7. ismaiL diyor ki:

  feme diyorki:

  ceylin
  mübaşirlikte alınacak kadroya başvuranlar arasında enyüksek kpss puanından başlayarak sıralama yapılacak alınacak kadronun 5 katına kadar mesela antalya adlisesi 3 kişi alıyor mülakta 15 kişi çağrılacak bunu belirlemek için de en yüksek puandan başlayarak ilk onbeş kişiyi alacaklar. yani puanı 80in altın da olanların pek bir şansı yok gibi
  Yorumu beğenenler:0

  katiplik ile bu farklı şeyler dmi farklı yerlere başvurabilyrz dmi ?

 8. sahire diyor ki:

  ecrin diyorki:

  önlisans büro yönetimi mezunuda başvurabilir mi
  Yorumu beğenenler:2

  bölüm sınırlaması yok basvuru yapabilirsinız

 9. ismaiL diyor ki:

  sahire diyorki:

  ecrin diyorki:
  önlisans büro yönetimi mezunuda başvurabilir mi
  Yorumu beğenenler:2

  bölüm sınırlaması yok basvuru yapabilirsinız
  Yorumu beğenenler:0

  katiplik ile bu farklı şeyler dmi farklı yerlere başvurabilyrz dmi ?????

 10. fatoş diyor ki:

  bu mübasırlık cok yuksek kapatırmıki acaba?
  gecen senelerde neereler kaçla kapattı acaba

 11. ismaiL diyor ki:

  fatoş diyorki:

  bu mübasırlık cok yuksek kapatırmıki acaba?
  gecen senelerde neereler kaçla kapattı acaba
  Yorumu beğenenler:0

  ya bşy sorcam hem katipliğe hem mübaşirliğe başvuru yapablyrmyz ??? ikisine farklı illere başvuru yapabilyrmyz ??

 12. fatoş diyor ki:

  ismaiL diyorki:

  fatoş diyorki:

  bu mübasırlık cok yuksek kapatırmıki acaba?
  gecen senelerde neereler kaçla kapattı acaba
  Yorumu beğenenler:0

  ya bşy sorcam hem katipliğe hem mübaşirliğe başvuru yapablyrmyz ??? ikisine farklı illere başvuru yapabilyrmyz ??

  yapıyon

 13. ismaiL diyor ki:

  fatoş diyorki:

  ismaiL diyorki:
  fatoş diyorki:
  bu mübasırlık cok yuksek kapatırmıki acaba?
  gecen senelerde neereler kaçla kapattı acaba
  Yorumu beğenenler:0
  ya bşy sorcam hem katipliğe hem mübaşirliğe başvuru yapablyrmyz ??? ikisine farklı illere başvuru yapabilyrmyz ??
  yapıyon

  Yorumu beğenenler:0

  tşk. edrm :)

 14. ebru diyor ki:

  arkadaşlar buna bayanlarda başvurabiliyormu lütfen cevaplamısınız??*

 15. serhat.iskenderun diyor ki:

  ebru diyorki:

  arkadaşlar buna bayanlarda başvurabiliyormu lütfen cevaplamısınız??*

  Yorumu beğenenler:0
  </blockquot
  neye başvuru yapıcak sın

 16. fatoş diyor ki:

  ebru diyorki:

  arkadaşlar buna bayanlarda başvurabiliyormu lütfen cevaplamısınız??*

  Yorumu beğenenler:0

  ebru diyorki:

  arkadaşlar buna bayanlarda başvurabiliyormu lütfen cevaplamısınız??*

  evet basvurabılır cnm

 17. fatoş diyor ki:

  Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

  dıplomanın fotokobısı olurmu yanı?? yoksa ılla onaylatacakmıyız okuldan yada noterden

 18. lilyum diyor ki:

  arkadaşlar ben illlerin olduğu listeyi açamıyorum

 19. delta diyor ki:

  ARKADAŞLAR GEÇEN SENE NERELER KAÇ PUANLA KAPATTI BİLGİSİ OLAN VARMI VE KAÇ KİŞİ ALIYORLARDI LÜTFEN PAYLAŞIRMISINIZ

 20. damla diyor ki:

  Arkadaslar ben kocaeline basvurucamm puan 84 varmi baska kocaelinde oturup basvuracak olan