e
sv
porno izle

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alımı İlanı 2010

778 Okunma — 28 Ocak 2010 17:04
avatar

Editör

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

trakyaSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ye değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu-nu’nun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

Aşağıda belirtilen her bir unvan için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Unvan adedi kadar sözleşmeli personel pozisvonlanna yerleştirme yapılacaktır.

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Büro Personeli 3 Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama önlisans mezunu, alanında en az iki yıl sigortalı olarak çalışmış olmak.

Hemşire 10 Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri 7 Radyoloji programı önlisans mezunu olmak,

Röntgen Teknisyeni 1 Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji bölümü mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli 3 Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak.

ARANAMLAN GENEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahram bulunmamak,

3- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşım tamamlamış olmak,

5- Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 Sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

7- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak,

8- 2008 KPSS (B grubu) sınavma girmiş olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

2- Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Lisans Mezunları için 2008 KPSSP3, Önlisans Mezunları için 2008 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSSP94 puanını gösteren belge,

4- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2008 KPSS (B grubu) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki üç iş günü içerisinde www.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alınmaya hak kazanan adaylar 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.