Reklam

Archive for » 2021 «

Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A,B,C,D,E,F listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.605 sözleşmeli zabıt kâtibi (EK 1/A), 700 sözleşmeli mübaşir (EK-1/B), 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi (EK-1/C),  110 sözleşmeli şoför (EK-1/D), 25 sözleşmeli aşçı (EK-1/E)  ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı (EK-1/F) olmak üzere toplam 5.075 personel Devamını Oku…


Kategori: Duyurular, Katip Alımları, Memur Alımları                            19 Yorum

Adalet Bakanlığı tarafından 30/12/2020 tarihinde açıklanan 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi alımı ile ilgili olarak, başvuruların ne zaman başlayacağı, ceza evi katipliğine kimlerin başvurabileceği, alım yapılacak iller ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Başvuru ve alımla ilgili olarak merak ettiklerinizi konu altından sorabilirsiniz.

1- Ceza evi katipliğine KPSS sınavından kaç puan alanlar başvuru yapabilir?

-Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan alan adaylar başvuru yapabilir.

2- Hangi bölüm mezunları ceza infaz kurumu katipliğine başvurabilir?

-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar, Adalet M.Y.O. veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı Devamını Oku…


Kategori: Bilgi Alışverişi                            Yorum Yap

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11’inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır. Devamını Oku…


Kategori: Katip Alımları, Memur Alımları                            Yorum Yap