Reklam

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ç)  Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tradresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si  alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavın bitimini takipeden yedi gün içinde  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

III) YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgelerile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup,bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptaledilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IV) SÖZLEŞME ÜCRETİ

Zabıt Katibi – En Az Ön Lisans : 2.158,23 TL

Zabıt Katibi – Lise ve Dengi : 2.11.95 TL

Başvuru formunu doldurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

Zabıt Katibi başvuru formu için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu yazı için 2.070 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.070 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. ofkineof diyor ki:

  Shewolf00 diyorki:

  Arkadaslar danistayin maasi ne kadar ? Adliyeninkinden daha dusukmus diye duydum ayni olmasi gerekmiyor mu sonucta statu ayni tam bilen birisi var mi

  İlanda maaş yazıyordu

 2. merve diyor ki:

  danıştaya baka baka kör oldum teşekkür ederim danıştay

 3. Katip7171 diyor ki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

 4. Ayşe diyor ki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

 5. Burtutu diyor ki:

  Ayşe diyorki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

  Soruşturma herkese yapılmışsa bizim dosyalar nerede? İl emniyetinde akrabamız var hergün arıyorum neredeyse, sonuç gelmemiş. Dalga mı geçiyor danıştay bizimle ben anlamadım ki.

 6. kamyoncu diyor ki:

  Burtutu diyorki:

  Ayşe diyorki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

  Soruşturma herkese yapılmışsa bizim dosyalar nerede? İl emniyetinde akrabamız var hergün arıyorum neredeyse, sonuç gelmemiş. Dalga mı geçiyor danıştay bizimle ben anlamadım ki.

  Siz nerde oturuyonuz burtutu

 7. Burtutu diyor ki:

  kamyoncu diyorki:

  Burtutu diyorki:

  Ayşe diyorki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

  Soruşturma herkese yapılmışsa bizim dosyalar nerede? İl emniyetinde akrabamız var hergün arıyorum neredeyse, sonuç gelmemiş. Dalga mı geçiyor danıştay bizimle ben anlamadım ki.

  Siz nerde oturuyonuz burtutu

  Ankara

 8. Ayşe diyor ki:

  Arkadaşıma herkese yapıldığını söylemiş ama özeklikle ankarada soruşturması emniyette olmayan kişiler var ne desek boş siz en iyisi danıştaya sorun

 9. kamyoncu diyor ki:

  Burtutu diyorki:

  kamyoncu diyorki:

  Burtutu diyorki:

  Ayşe diyorki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

  Soruşturma herkese yapılmışsa bizim dosyalar nerede? İl emniyetinde akrabamız var hergün arıyorum neredeyse, sonuç gelmemiş. Dalga mı geçiyor danıştay bizimle ben anlamadım ki.

  Siz nerde oturuyonuz burtutu

  Ankara

  Hocam telaş yapmayın ankaradakikerin çoğu başka yerler yapıyor ben de ankarada oturuyorum çok telaş yaptım en sonun da danıştay üyesine sordum o Da hepsine yapıyorlar ve sıkı bi denetimden geçiyorlar dedi

 10. Burtutu diyor ki:

  kamyoncu diyorki:

  Burtutu diyorki:

  kamyoncu diyorki:

  Burtutu diyorki:

  Ayşe diyorki:

  Katip7171 diyorki:

  Arkadaşlar güvenlik soruşturmasi herkese geldimi bilginiz varmi

  Arayıp soran arkadaşlar dediğine göre soruşturma herkese yaplmş

  Soruşturma herkese yapılmışsa bizim dosyalar nerede? İl emniyetinde akrabamız var hergün arıyorum neredeyse, sonuç gelmemiş. Dalga mı geçiyor danıştay bizimle ben anlamadım ki.

  Siz nerde oturuyonuz burtutu

  Ankara

  Hocam telaş yapmayın ankaradakikerin çoğu başka yerler yapıyor ben de ankarada oturuyorum çok telaş yaptım en sonun da danıştay üyesine sordum o Da hepsine yapıyorlar ve sıkı bi denetimden geçiyorlar dedi

  Danıştay doğru söylemiyor hocam geçiştirmek için laf olsun diye cevap veriyorlar. Ben dahil birçok kişinin soruşturması kuruma gitmemiş. Yani sadece kazananlara yapıldığını düşünüyorum ama bir yandan da işte insan umut ediyor ya öyle değilse diye.

 11. bbyn diyor ki:

  araştırma işinin bu kadar sürmesinde var bi sıkıntı ya mantıklı bir açıklaması yok 6 ay oldu ben yıllardır adalet bakanlığı sınavlarına girerim sayısını tam hatırlamıyorum bu 12. mülakatım galiba hiç böyle birşeyle karşılaşmadım

 12. Katip7171 diyor ki:

  bbyn diyorki:

  araştırma işinin bu kadar sürmesinde var bi sıkıntı ya mantıklı bir açıklaması yok 6 ay oldu ben yıllardır adalet bakanlığı sınavlarına girerim sayısını tam hatırlamıyorum bu 12. mülakatım galiba hiç böyle birşeyle karşılaşmadım

  Daha emmiyet yeni gondermis guvenlik soruşturmasini bence 1 2 ay hala surer

 13. kamyoncu diyor ki:

  hocam yeni mi göndermişler acaba yani siz yeni mi aradinizKatip7171 diyorki:

  bbyn diyorki:

  araştırma işinin bu kadar sürmesinde var bi sıkıntı ya mantıklı bir açıklaması yok 6 ay oldu ben yıllardır adalet bakanlığı sınavlarına girerim sayısını tam hatırlamıyorum bu 12. mülakatım galiba hiç böyle birşeyle karşılaşmadım

  Daha emmiyet yeni gondermis guvenlik soruşturmasini bence 1 2 ay hala surer

 14. kamyoncu diyor ki:

  kamyoncu diyorki:

  hocam yeni mi göndermişler acaba yani siz yeni mi aradinizKatip7171 diyorki:

  bbyn diyorki:

  araştırma işinin bu kadar sürmesinde var bi sıkıntı ya mantıklı bir açıklaması yok 6 ay oldu ben yıllardır adalet bakanlığı sınavlarına girerim sayısını tam hatırlamıyorum bu 12. mülakatım galiba hiç böyle birşeyle karşılaşmadım

  Daha emmiyet yeni gondermis guvenlik soruşturmasini bence 1 2 ay hala surer

  hocam yani yeni mi göndermişler güvenlik soruşturmasını yani siz ankaradami oturuyonuz

 15. Zeynep diyor ki:

  Yılbaşından önce açıklansa bari keske bizi de düşünseler ne kadar uzarsa umutlar o kadar çoğalıyor beklemek kadar iğrenç bişey yok en azindan su gun deseler her gun acaba diye uyanmayız bu cuma da geçti

 16. Ayşe diyor ki:

  Emniyete nasıl yeni gönderiyorlar ya toplu gitmez mi bu evraklar

 17. Burtutu diyor ki:

  Ayşe diyorki:

  Emniyete nasıl yeni gönderiyorlar ya toplu gitmez mi bu evraklar

  Sanırım soruşturması emniyete gidenlerin sonuçları tamamlanmış danıştaya yeni yeni gidiyor ondan bahsediyor.

 18. Katip7171 diyor ki:

  kamyoncu diyorki:

  kamyoncu diyorki:

  hocam yeni mi göndermişler acaba yani siz yeni mi aradinizKatip7171 diyorki:

  bbyn diyorki:

  araştırma işinin bu kadar sürmesinde var bi sıkıntı ya mantıklı bir açıklaması yok 6 ay oldu ben yıllardır adalet bakanlığı sınavlarına girerim sayısını tam hatırlamıyorum bu 12. mülakatım galiba hiç böyle birşeyle karşılaşmadım

  Daha emmiyet yeni gondermis guvenlik soruşturmasini bence 1 2 ay hala surer

  hocam yani yeni mi göndermişler güvenlik soruşturmasını yani siz ankaradami oturuyonuz

  Kirikkalede oturuyorum ben

 19. Katip7171 diyor ki:

  Ayşe diyorki:

  Kirikkalede

  Emniyete degil sordum emniyet danistaya gondermis

 20. Burtutu diyor ki:

  Katip7171 diyorki:

  Ayşe diyorki:

  Kirikkalede

  Emniyete degil sordum emniyet danistaya gondermis

  Kime sordunuz işte emniyetemi sordunuz dosyası danıştaya gönderdiniz mi diye danıştaya mı sordunuz emniyet dosyamı gönderdimi diye