Reklam

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ç)  Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tradresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si  alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavın bitimini takipeden yedi gün içinde  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

III) YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgelerile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup,bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptaledilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IV) SÖZLEŞME ÜCRETİ

Zabıt Katibi – En Az Ön Lisans : 2.158,23 TL

Zabıt Katibi – Lise ve Dengi : 2.11.95 TL

Başvuru formunu doldurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

Zabıt Katibi başvuru formu için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu yazı için 2.070 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.070 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. bbyn diyor ki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

 2. Katibimsi diyor ki:

  bbyn diyorki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

  Sözlüden 70 baraj puan. 70 altı alırsanız direkt elenmiş sayılırsınız.

  167 doğrusu mu vardı toplam kelime miydi?

 3. bbyn diyor ki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

  Sözlüden 70 baraj puan. 70 altı alırsanız direkt elenmiş sayılırsınız.

  167 doğrusu mu vardı toplam kelime miydi?

  O kadar dikkatli bakmadım ama sayfanın üst taraftaki yazan 167 idi

 4. Katibimsi diyor ki:

  bbyn diyorki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

  Sözlüden 70 baraj puan. 70 altı alırsanız direkt elenmiş sayılırsınız.

  167 doğrusu mu vardı toplam kelime miydi?

  O kadar dikkatli bakmadım ama sayfanın üst taraftaki yazan 167 idi

  O toplam yazılan kelime oluyor hocam.
  Yanlışı vardır mutlaka. Ankara adliyesinin 1.si 165 yazmıştı, buranın daha fazla açma imkanı yoktur diye düşünüyorum.

  Normal metinle Danıştay metni arasında mutlaka fark var. 10 kelime oynar, burası da 150-155 civarında açar. 180lere sarkmaz.

 5. bbyn diyor ki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

  Sözlüden 70 baraj puan. 70 altı alırsanız direkt elenmiş sayılırsınız.

  167 doğrusu mu vardı toplam kelime miydi?

  O kadar dikkatli bakmadım ama sayfanın üst taraftaki yazan 167 idi

  O toplam yazılan kelime oluyor hocam.
  Yanlışı vardır mutlaka. Ankara adliyesinin 1.si 165 yazmıştı, buranın daha fazla açma imkanı yoktur diye düşünüyorum.

  Normal metinle Danıştay metni arasında mutlaka fark var. 10 kelime oynar, burası da 150-155 civarında açar. 180lere sarkmaz.

  İnşallah dediğin gibidir. Yargıtay da nasıl olduysa bir keresinde 260 ı olmuştu. Ben 180 e kadar razıyım

 6. Katibimsi diyor ki:

  bbyn diyorki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  Katibimsi diyorki:

  bbyn diyorki:

  En yüksek yazan 180 olarak varsayalım.

  100/180=0,56

  Ben 122 yazdım. 122*,56=68,32*%40= 27,33 burdan geliyor
  KPSS puanım 81,25*%40 = 32,50

  Bunları toplarsak 27,33+32,50 = 59,83 yapıyor.

  Sözlüden 60 verseler 60*%20 = 12 yapıyor

  Toplam da 59,83+12 = 71,83

  Yeterli geliyor herhalde

  Sözlüden 70 baraj puan. 70 altı alırsanız direkt elenmiş sayılırsınız.

  167 doğrusu mu vardı toplam kelime miydi?

  O kadar dikkatli bakmadım ama sayfanın üst taraftaki yazan 167 idi

  O toplam yazılan kelime oluyor hocam.
  Yanlışı vardır mutlaka. Ankara adliyesinin 1.si 165 yazmıştı, buranın daha fazla açma imkanı yoktur diye düşünüyorum.

  Normal metinle Danıştay metni arasında mutlaka fark var. 10 kelime oynar, burası da 150-155 civarında açar. 180lere sarkmaz.

  İnşallah dediğin gibidir. Yargıtay da nasıl olduysa bir keresinde 260 ı olmuştu. Ben 180 e kadar razıyım

  Yok be hocam, sanmıyorum. En fazla 160 hadi 170 olsun. 200ler çok uçuk rakamlar.

 7. Katibeee diyor ki:

  Arkadaslar mulakat icin nelere calisiyorsunuz link filan varsa yazabilir misiniz

 8. Yargıtaycı diyor ki:

  260 yazan psikopat erdiydi tam bir klavye canavarı nerde ne yapcagi hic belli diil su an kendisi danistayda calisiyor oradada 199 yazmisti puanları altust ediyordu kendisinden kurtulduk onun yuzune mulakata kalamamistim 104 yazmistim

 9. Kullanici adi diyor ki:

  Arkadaslae mulaktim ayin 17 sinde 12-12.30 diyor adliyede de mulakata kalmisim oda ayin 17 si saat 13.30 da danistay dedigi saat araliginda mulakata alir mi beni yoksa bekletir mi? Adliyedekine gec kalir miyim sizce bilgisi olan var mi? Yada rica etsem erken girme sansim var mulakata sizce ne yapmaliyim bilen biri soyleyebilir mi?

 10. hadigari diyor ki:

  Bugün mülakata girecek arkadaşlar, mülakat sonrası soruları bizimle burada paylaşırsanız çok memnun oluruz. Başarılar

 11. Papujupe diyor ki:

  hadigari diyorki:

  Bugün mülakata girecek arkadaşlar, mülakat sonrası soruları bizimle burada paylaşırsanız çok memnun oluruz. Başarılar

  Arkadaşlar lütfen çok ihtiyacımız var.

  Nasıl sorular geliyor, neler soruyorlar en azından yardımcı olun lütfen…
  Başarılar dileriz.

 12. Katip diyor ki:

  Danıştay sözlüsüne giren arkadaşlar yok mu çıkan lütfen yazın soruları

 13. bbyn diyor ki:

  Giren arkadaşlar bizleri rakip olarak gördüğünden yazmayacaklar anlaşılan ee bi taraftan haklılar da
  Ya nasip deyip girecez bakalım

 14. Katibimsi diyor ki:

  bbyn diyorki:

  Giren arkadaşlar bizleri rakip olarak gördüğünden yazmayacaklar anlaşılan ee bi taraftan haklılar da
  Ya nasip deyip girecez bakalım

  Bize söylediklerinde kendi puanlarında bi değişiklik olmayacak ki. En azından nerelerden geldi onları söyleseler

 15. Katip diyor ki:

  Yazıklar olsun çıkıp da söylemeyenlere..

 16. --- diyor ki:

  1 tarih 2 hukuk sorusu geldi. Soruları söylemeyeceğiz tabi ki.. Bize söyleyen de olmadı çünkü..

 17. Ahmet diyor ki:

  Katip diyorki:

  Yazıklar olsun çıkıp da söylemeyenlere..

  Buda ayrı bi tip. Niye söylesinler soruları onlara girerken söyleyen oldu mu olsa bile niye sana söylesin sen memur olunca maaşının yarısını onlara mı verecen

 18. Katip diyor ki:

  İşte senin gibi zihniyet zaten başarılı olamaz. Çok kazanırsın sen bencil pislik biz ilk gün girsek millet sormadan verirdik senin gibi at gözlüklerimiz yok senin soruna da kalmadık

 19. ankaraa diyor ki:

  Katip diyorki:

  İşte senin gibi zihniyet zaten başarılı olamaz. Çok kazanırsın sen bencil pislik biz ilk gün girsek millet sormadan verirdik senin gibi at gözlüklerimiz yok senin soruna da kalmadık

  O neyle karşılaşacağını bilmeden girmiş sınava? Sen ondan öğrenip 1 0 önde başlıycaksın.. İster söyler ister söylemez bu onun bencilliğini göstermez onun hakkıdır söylememesi.. Söylersede onun çok iyi niyetli biri olduğunu gösterir.

 20. Ahmet diyor ki:

  Katip diyorki:

  İşte senin gibi zihniyet zaten başarılı olamaz. Çok kazanırsın sen bencil pislik biz ilk gün girsek millet sormadan verirdik senin gibi at gözlüklerimiz yok senin soruna da kalmadık

  Ya bi s. git