Reklam

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ç)  Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tradresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si  alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavın bitimini takipeden yedi gün içinde  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

III) YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgelerile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup,bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptaledilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IV) SÖZLEŞME ÜCRETİ

Zabıt Katibi – En Az Ön Lisans : 2.158,23 TL

Zabıt Katibi – Lise ve Dengi : 2.11.95 TL

Başvuru formunu doldurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

Zabıt Katibi başvuru formu için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu yazı için 2.070 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.070 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Enes dedi ki:

  82 puan hizmetli gelir mi inşallah

 2. Abdulaziz dedi ki:

  Muhafazakar Genç diyorki:

  papatya9 diyorki:

  83 doğumluyum şubata kadar normal zabıt katipliği ilanı çıkmazsa hakkımı kaybediyorum yaştan dolayı çok üzgünüm bu durum için sizce çıkar mı şubata kadar normal ilan

  sizde iyice uçtunuz Şubat en çok önümüzde ki Ağustos ayı içinize ferah tutunuz

  Kardeşim ama sende eylül un sonu gibi mi çıkar yoksa agustostami

 3. merve dedi ki:

  hamit dalkılıç diyorki:

  60 kişi zaten bellidir hatta bellidir değil kesin belli çünkü neden derseniz 2 ay önce yargıtayın katiplik sınavında 156 doğru ile klavye İKİNCİSİ oldum yedek listeye bile giremedim 6 ay önce çağlayan adliyesinde 200 kelime ile klavye BİRİNCİSİ oldum yine yedek listeye bile giremedim çorumdan gitmiştim komşumuzun oğluda çağlayan adliyesine gitti adı şefikcan çırakoğlu bunun babası ilçe başkanı ilyas özkanın yakın arkadaşı ilyas özkana tc numarasını verdiler ilyas özkanda adalet bakanlığı müsteşar yardımcısı basri bağcıya tcsini verdi ve asil olarak kazandı yine aynı şekilde çorumdan turgay tugen adlı arkadaşda basri bağcıya tc numarasını verdi ve asil olarak kazandı turgay bakırköyü kazandı sen neden tcni vermedin derseniz çok istedim ama babam verdirmedi zaten almadılarda babam ak p li olmadığı için YANİ ŞUNU DİYEYİM 60 KİŞİ BELLİDİR BİLE BEN BAŞVURMAYACAĞIM ASKERE GİDECEĞİM ÇÜNKÜ BARİ O ARADAN ÇIKSIN gitgel bir sürü masraf yukarıda yazdığım isimlere çağlayan ve bakırköy adliyesinin geçmiş duyurularına bakarak görebilirsiniz birde 1200 kişi 80 85in altına inmez çünkü herkes başvururur önüne gelen yazan yazamayan sertifikası olan herkes başvurur bunları göz önünde bulundurun ama başvurun birşey kaybetmezsiniz şehir dışındakiler vekalet ile başvurabiliyorlar

  vekalet konusunu biraz açabilirmisiniz lütfen ben şehir dışındayım yardımcı olabilirmisiniz

 4. seraesra dedi ki:

  Bu muhafazakar genc facede habire insanların sinav konusunda gözünü korkutan bilmem kac nolu danistay metnini yazin yok yazamiyosaniz gelmeyin falan yazan arkadas. Yanliz artik kabak tadi vermeye basladi
  Benim nacizane tavsiyem sinava gelip gitme sorunu olmayan tum arkadaslar denesin şanslarını. Evet zor bir sinav ancak belki kolaylastirirlar bu sene hem oranin atmosferini de solumak gerek tecrübe acisindan

 5. Muhafazakar Genç dedi ki:

  ya banane başvuran başvursun ben gerçekleri söylüyorum katiplik açısından. zaten kimseye de iyilik yaramaz salla gitsin.
  Abdüaziz: İlanın çıkması yakın öyle uzaklara gitmene gerek yok. Temmuz ayında çıkacaktır en fazla Ağustos ayı. Git Danıştay’a da başvurur. puanın gelebilir

 6. hamit dalkılıç dedi ki:

  merve diyorki:

  hamit dalkılıç diyorki:

  60 kişi zaten bellidir hatta bellidir değil kesin belli çünkü neden derseniz 2 ay önce yargıtayın katiplik sınavında 156 doğru ile klavye İKİNCİSİ oldum yedek listeye bile giremedim 6 ay önce çağlayan adliyesinde 200 kelime ile klavye BİRİNCİSİ oldum yine yedek listeye bile giremedim çorumdan gitmiştim komşumuzun oğluda çağlayan adliyesine gitti adı şefikcan çırakoğlu bunun babası ilçe başkanı ilyas özkanın yakın arkadaşı ilyas özkana tc numarasını verdiler ilyas özkanda adalet bakanlığı müsteşar yardımcısı basri bağcıya tcsini verdi ve asil olarak kazandı yine aynı şekilde çorumdan turgay tugen adlı arkadaşda basri bağcıya tc numarasını verdi ve asil olarak kazandı turgay bakırköyü kazandı sen neden tcni vermedin derseniz çok istedim ama babam verdirmedi zaten almadılarda babam ak p li olmadığı için YANİ ŞUNU DİYEYİM 60 KİŞİ BELLİDİR BİLE BEN BAŞVURMAYACAĞIM ASKERE GİDECEĞİM ÇÜNKÜ BARİ O ARADAN ÇIKSIN gitgel bir sürü masraf yukarıda yazdığım isimlere çağlayan ve bakırköy adliyesinin geçmiş duyurularına bakarak görebilirsiniz birde 1200 kişi 80 85in altına inmez çünkü herkes başvururur önüne gelen yazan yazamayan sertifikası olan herkes başvurur bunları göz önünde bulundurun ama başvurun birşey kaybetmezsiniz şehir dışındakiler vekalet ile başvurabiliyorlar

  vekalet konusunu biraz açabilirmisiniz lütfen ben şehir dışındayım yardımcı olabilirmisiniz

  noterden ankarada bir tandığın var ise vekalet gönderip ve evraklarını gönderip senin yerine başka birisi başvuruyor vekalet masraflıdır bilet parasıyla hemen hemen aynıya gelebilir puanınız kaç bence mülakatada çalışın torpil çünkü hep torpil

 7. hamit dalkılıç dedi ki:

  Muhafazakar Genç diyorki:

  ya banane başvuran başvursun ben gerçekleri söylüyorum katiplik açısından. zaten kimseye de iyilik yaramaz salla gitsin.
  Abdüaziz: İlanın çıkması yakın öyle uzaklara gitmene gerek yok. Temmuz ayında çıkacaktır en fazla Ağustos ayı. Git Danıştay’a da başvurur. puanın gelebilir

  serfikası olan ve 70i geçen herkes başvursun bence nasıl olsa yazanda yazamayanda başvuracak çoğu uygulama sınavına bile gelmeyecek

 8. hamit dalkılıç dedi ki:

  Muhafazakar Genç diyorki:

  ya banane başvuran başvursun ben gerçekleri söylüyorum katiplik açısından. zaten kimseye de iyilik yaramaz salla gitsin.
  Abdüaziz: İlanın çıkması yakın öyle uzaklara gitmene gerek yok. Temmuz ayında çıkacaktır en fazla Ağustos ayı. Git Danıştay’a da başvurur. puanın gelebilir

  temmuz veya ağustos ayında çıkacağını nerden biliyorsunuz daha icra mülakatı bile açıklanmadı

 9. Muhafazakar Genç dedi ki:

  hamit dalkılıç diyorki:

  Muhafazakar Genç diyorki:

  ya banane başvuran başvursun ben gerçekleri söylüyorum katiplik açısından. zaten kimseye de iyilik yaramaz salla gitsin.
  Abdüaziz: İlanın çıkması yakın öyle uzaklara gitmene gerek yok. Temmuz ayında çıkacaktır en fazla Ağustos ayı. Git Danıştay’a da başvurur. puanın gelebilir

  temmuz veya ağustos ayında çıkacağını nerden biliyorsunuz daha icra mülakatı bile açıklanmadı

  usta kesin bilgi değil kesin diye öyle herkesi umutlandırmak istemem. ama bir tandığımdan aldığım bilgi. kesin çıkacak diye birşey yok ama kendisi de fazla bekleme dedi. İcra mülakatına gelince face de bayram sonrası fazla geçmeden açıklanacağı söyleniyor

 10. Enes dedi ki:

  Ya arkadaşlar 82,31 puanla hizmetli başvurayım mı şans var mı inşallah

 11. Muhafazakar Genç dedi ki:

  Enes diyorki:

  Ya arkadaşlar 82,31 puanla hizmetli başvurayım mı şans var mı inşallah

  başvur Enes sorup durma sende. gelebilir

 12. Muhafazakar Genç dedi ki:

  Enes kendine güveniyorsan git başvur gelme ihtimali var

 13. ahmet dedi ki:

  şuan askerde olanlarda başvurabiliryor mu uygulama sınavının olduğu tarihte bir gün izin alsak askerden kim bilecekki benim asker olduğumu sonrasında ise mülakat güvenlik soruşturması derken askerlik daha önce biter YANİ KISACASI AKSERDE OLANLAR BAŞVURUP UYGULAMA KLAVYE SINAVINA KATILABİLİR Mİ

 14. Huseyin dedi ki:

  Maas neden bu kadar az bürüt maas bu kadar net 1500e kadar düşer ankarada bu parayla nasil geçinecek bu insanlar

 15. Gümüş Bey dedi ki:

  .

 16. Gümüş Bey dedi ki:

  Huseyin diyorki:

  Maas neden bu kadar az bürüt maas bu kadar net 1500e kadar düşer ankarada bu parayla nasil geçinecek bu insanlar

  kızmazsanız görüşümü açıklayım

 17. Gümüş Bey dedi ki:

  neyse kusura bakma kardeşim artık görüş mörüş açıklamayacağım. puanın iyiyse git başvur

 18. Phenomenal dedi ki:

  bildiğin asgari ücrete düşüyor nette şaka falan mı bu?? İnsanlar o kadar elemeden geçip asgari ücret mi alacak yani.Hakikaten bu hükümetten bir cacık olmaz.

 19. seher dedi ki:

  merhabalar danıştay katipliği için alım ankaradamı olcak istanbul da da alım var mı bi fikri olan varmı

 20. Mesut dedi ki:

  seher diyorki:

  merhabalar danıştay katipliği için alım ankaradamı olcak istanbul da da alım var mı bi fikri olan varmı

  Şaka mısınız ya? İstanbulda danıştay varmıki alım olsun.