Reklam

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ç)  Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tradresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si  alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavın bitimini takipeden yedi gün içinde  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

III) YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgelerile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup,bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptaledilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IV) SÖZLEŞME ÜCRETİ

Zabıt Katibi – En Az Ön Lisans : 2.158,23 TL

Zabıt Katibi – Lise ve Dengi : 2.11.95 TL

Başvuru formunu doldurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

Zabıt Katibi başvuru formu için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu yazı için 2.070 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.070 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. sevim55 dedi ki:

  admin ilgili olursa böyle güzel. bizimde haberimiz olur. en azından ne yapıp yapmayacağımıza bakarız. lütfen bu noktada bu sayfayı takip eden herkes duyarlı olursa memnun oluruz.

 2. sevim55 dedi ki:

  sevgili admin kardeş bu sayfaya karşı yeterli derecede ilgili olursa şayet o zaman bizde haberlere doğru zamanda doğru bir şekilde ulaşmış oluruz haksız mıyım acaba.

 3. Furkan dedi ki:

  2017 lisans neden degil

 4. Burcu dedi ki:

  Adliyede katiplerinden daha az maaş yazmışlar neden öyle ne farkı var başka adliyede yaa danıştayda olmak arasında

 5. Gümüş Bey dedi ki:

  Burcu diyorki:

  Adliyede katiplerinden daha az maaş yazmışlar neden öyle ne farkı var başka adliyede yaa danıştayda olmak arasında

  benim kendi yorumum kimse üstüne alınmasın: az maaşı yazması bence Ankara yerleşiklere öncelik vereceklerini sanıyorum. dışardan posta, internet, aps kabul etmemesi sonucu bu düşünceye vardım. başvuracaksan da şahsen kilometrelerce yoldan gel diyor. yani başvurmak için bile minimum 150 tl harcayacaksın

 6. vazgeçme... dedi ki:

  Muhafazakar Genç diyorki:

  hamit dalkılıç diyorki:

  60 kişi zaten bellidir hatta bellidir değil kesin belli çünkü neden derseniz 2 ay önce yargıtayın katiplik sınavında 156 doğru ile klavye İKİNCİSİ oldum yedek listeye bile giremedim 6 ay önce çağlayan adliyesinde 200 kelime ile klavye BİRİNCİSİ oldum yine yedek listeye bile giremedim çorumdan gitmiştim komşumuzun oğluda çağlayan adliyesine gitti adı şefikcan çırakoğlu bunun babası ilçe başkanı ilyas özkanın yakın arkadaşı ilyas özkana tc numarasını verdiler ilyas özkanda adalet bakanlığı müsteşar yardımcısı basri bağcıya tcsini verdi ve asil olarak kazandı yine aynı şekilde çorumdan turgay tugen adlı arkadaşda basri bağcıya tc numarasını verdi ve asil olarak kazandı turgay bakırköyü kazandı sen neden tcni vermedin derseniz çok istedim ama babam verdirmedi zaten almadılarda babam ak p li olmadığı için YANİ ŞUNU DİYEYİM 60 KİŞİ BELLİDİR BİLE BEN BAŞVURMAYACAĞIM ASKERE GİDECEĞİM ÇÜNKÜ BARİ O ARADAN ÇIKSIN gitgel bir sürü masraf yukarıda yazdığım isimlere çağlayan ve bakırköy adliyesinin geçmiş duyurularına bakarak görebilirsiniz birde 1200 kişi 80 85in altına inmez çünkü herkes başvururur önüne gelen yazan yazamayan sertifikası olan herkes başvurur bunları göz önünde bulundurun ama başvurun birşey kaybetmezsiniz şehir dışındakiler vekalet ile başvurabiliyorlar

  valla kardeşim benim anladığım sonuç şu Danıştay mülakatına hiç kalmadım Yargıtay 2 kere kaldım. Adliyelerde 3 defa kaldım. ben şu sonucu çıkartım. Danıştay ve Yargıtaya adam bulmadan girmen imkansız ister 1. ol ister bütün soruları bil ister puanım yüksek de Adliye alımlarına torpilsiz girme olur ama onunda belli bir sayıda olduğuna inanıyorum

  yemek yap çoçuk bak ev temizle… yarın bayram ve gitmek istediğin yer için yol parası çok tutacak diye eşinle tartış. gitmekten vazgeç mecburi olarak. maaşa çok var çünkü ne yiyip içeceğiz sonra… bunları yaşa ve bu saatte uyuma klavye calış… güzel yaz hemde… yine mulakata kal (3 kez kaldım daha önce) … sonra da gel bu yazıları oku ve çalışmaya devam et umudun kalırsa…torpille girenlere söyleyecek söz yok bende artık… ne halleri varsa görsünler

 7. Gül dedi ki:

  Ömer diyorki:

  İnşallah arkasından adliye katiplik ilanı da çıkar.

  Inşallah

 8. Desidero dedi ki:

  Arkadaşlar brüt ücret 2.138 lira yanı net elinize geçecek para 1650 lira felan iyi düşünün.

 9. narin dedi ki:

  Klavye ikincisi olup yedek listeye bile girememiş olmak için KPSS’den aşırı düşük almış olmak lazım. Sonuçta oranlar belli; KPSS %40, Klavye %40; Mülakat %20. Bana pek inandırıcı gelmedi bu söyledikleriniz, tabii başka bir püf noktası varsa bilemem.

  hamit dalkılıç diyorki:

  60 kişi zaten bellidir hatta bellidir değil kesin belli çünkü neden derseniz 2 ay önce yargıtayın katiplik sınavında 156 doğru ile klavye İKİNCİSİ oldum yedek listeye bile giremedim 6 ay önce çağlayan adliyesinde 200 kelime ile klavye BİRİNCİSİ oldum yine yedek listeye bile giremedim çorumdan gitmiştim komşumuzun oğluda çağlayan adliyesine gitti adı şefikcan çırakoğlu bunun babası ilçe başkanı ilyas özkanın yakın arkadaşı ilyas özkana tc numarasını verdiler ilyas özkanda adalet bakanlığı müsteşar yardımcısı basri bağcıya tcsini verdi ve asil olarak kazandı yine aynı şekilde çorumdan turgay tugen adlı arkadaşda basri bağcıya tc numarasını verdi ve asil olarak kazandı turgay bakırköyü kazandı sen neden tcni vermedin derseniz çok istedim ama babam verdirmedi zaten almadılarda babam ak p li olmadığı için YANİ ŞUNU DİYEYİM 60 KİŞİ BELLİDİR BİLE BEN BAŞVURMAYACAĞIM ASKERE GİDECEĞİM ÇÜNKÜ BARİ O ARADAN ÇIKSIN gitgel bir sürü masraf yukarıda yazdığım isimlere çağlayan ve bakırköy adliyesinin geçmiş duyurularına bakarak görebilirsiniz birde 1200 kişi 80 85in altına inmez çünkü herkes başvururur önüne gelen yazan yazamayan sertifikası olan herkes başvurur bunları göz önünde bulundurun ama başvurun birşey kaybetmezsiniz şehir dışındakiler vekalet ile başvurabiliyorlar

 10. Muhafazakar Genç dedi ki:

  narin diyorki:

  Klavye ikincisi olup yedek listeye bile girememiş olmak için KPSS’den aşırı düşük almış olmak lazım. Sonuçta oranlar belli; KPSS %40, Klavye %40; Mülakat %20. Bana pek inandırıcı gelmedi bu söyledikleriniz, tabii başka bir püf noktası varsa bilemem.

  hamit dalkılıç diyorki:

  60 kişi zaten bellidir hatta bellidir değil kesin belli çünkü neden derseniz 2 ay önce yargıtayın katiplik sınavında 156 doğru ile klavye İKİNCİSİ oldum yedek listeye bile giremedim 6 ay önce çağlayan adliyesinde 200 kelime ile klavye BİRİNCİSİ oldum yine yedek listeye bile giremedim çorumdan gitmiştim komşumuzun oğluda çağlayan adliyesine gitti adı şefikcan çırakoğlu bunun babası ilçe başkanı ilyas özkanın yakın arkadaşı ilyas özkana tc numarasını verdiler ilyas özkanda adalet bakanlığı müsteşar yardımcısı basri bağcıya tcsini verdi ve asil olarak kazandı yine aynı şekilde çorumdan turgay tugen adlı arkadaşda basri bağcıya tc numarasını verdi ve asil olarak kazandı turgay bakırköyü kazandı sen neden tcni vermedin derseniz çok istedim ama babam verdirmedi zaten almadılarda babam ak p li olmadığı için YANİ ŞUNU DİYEYİM 60 KİŞİ BELLİDİR BİLE BEN BAŞVURMAYACAĞIM ASKERE GİDECEĞİM ÇÜNKÜ BARİ O ARADAN ÇIKSIN gitgel bir sürü masraf yukarıda yazdığım isimlere çağlayan ve bakırköy adliyesinin geçmiş duyurularına bakarak görebilirsiniz birde 1200 kişi 80 85in altına inmez çünkü herkes başvururur önüne gelen yazan yazamayan sertifikası olan herkes başvurur bunları göz önünde bulundurun ama başvurun birşey kaybetmezsiniz şehir dışındakiler vekalet ile başvurabiliyorlar

  Adam kpss den düşük alsa ne olacak hadi en aşağı 70 alsın. 2. oldum diyor. 156 kelime yazmış. ancak buna yakın 1 2 kişi çıkar geri kalan ise 120 110 larda kalır. Mülakata gelince mulakat puanına ister 10 ister 20 ister 30 verilir yine bırakılır 🙂

 11. Muhafazakar Genç dedi ki:

  Mülakatta bırakmak isterlerse 0 (SIFIR) verirler yine bırakırlar. sonra kimi kime şikayet edeceksin. yada şikayet etsen ne olacak sanki 🙂

 12. Muhafazakar Genç dedi ki:

  Danıştay mulakatından geçmek için Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alması gerekir. YANİ 69 VERİRLER YİNE BIRAKIRLAR. İSTERSEN ORTALAMAM 80 OLSUN. BU SINAVLARDAKİ AMAÇ MÜLAKATI GEÇMEKTİR (69,99 DAN BİLE KALABİLİRSİNİZ)

 13. Muhafazakar Genç dedi ki:

  Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
  YANİ DEMEK İSTİYORUM Kİ: SÖZLÜYE 69,99 VERSELER %20 İŞLEME KONULMAYACAK. ÇÜNKÜ EN AZ SÖZLÜDEN 70 ALMAMIZ LAZIM. YUKARIDAKİ ARKADAŞ BUNUN KURBANI OLMUŞ

 14. papatya9 dedi ki:

  83 doğumluyum şubata kadar normal zabıt katipliği ilanı çıkmazsa hakkımı kaybediyorum yaştan dolayı çok üzgünüm bu durum için sizce çıkar mı şubata kadar normal ilan

 15. Muhafazakar Genç dedi ki:

  papatya9 diyorki:

  83 doğumluyum şubata kadar normal zabıt katipliği ilanı çıkmazsa hakkımı kaybediyorum yaştan dolayı çok üzgünüm bu durum için sizce çıkar mı şubata kadar normal ilan

  sizde iyice uçtunuz Şubat en çok önümüzde ki Ağustos ayı içinize ferah tutunuz

 16. papatya9 dedi ki:

  ağustos mu hiç sanmıyorum yaMuhafazakar Genç diyorki:

  papatya9 diyorki:

  83 doğumluyum şubata kadar normal zabıt katipliği ilanı çıkmazsa hakkımı kaybediyorum yaştan dolayı çok üzgünüm bu durum için sizce çıkar mı şubata kadar normal ilan

  sizde iyice uçtunuz Şubat en çok önümüzde ki Ağustos ayı içinize ferah tutunuz

  ağustos mu hiç sanmıyorum ya

 17. Muhafazakar Genç dedi ki:

  en az 1 ay içinde en çok 2 ay içinde siz klavye çalışmayı bırakmayın

 18. Katip Adayı dedi ki:

  Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba!
  Ben 93 doğumluyum ve 2007 yılında (14 yaşımda) arkadaşlarımla birlikte çocuk mahkemesine çıktık (suç: mala zarar verme)
  5 yıl gözaltı ve para cezası kararı verildi.
  Dava ise 2009 yılında sonuçlandı.
  2014 yılında gözaltı süresi de dolmuş oldu.
  Şimdiye kadar hiçbir zaman adli sicil kaydım çıkmadı
  Adli sicil kaydı aldığımda
  Adli sicil kaydı bulunamamıştır
  Adli sicil arşiv kaydı bulunamamıştır diyor
  Danıştay alımına başvuru yapabilmek için dolduracağımız formda herhangi bir nedenle yargılanmak/nedeni sonucu vs diyor
  Buraya yoktur mu demeliyim
  Vardır mı demeliyim
  Çünkü arşiv kaydı da çıkmıyor
  Var dersem başvurumun kabul görmemesi durumu olabilir mi?
  Yok dersem yanlış beyanda mı bulunmuş olurum?
  Bir avukata sordum bir var de dedi bir yok kafamı karıştırdı.
  Birileri umarım sesimi duyar ve yardımcı olur.

 19. Gümüş Bey dedi ki:

  burada kimse kolay kolay bilemez Avukatlar bile ayrıma düşmüş 🙂 Danıştayın önünde uyap var. bir tıklamayla dedemizin yargılandığı mahkeme bile ortaya çıkıyor.

 20. Gümüş Bey dedi ki:

  kardeşim kusura bakmada küçük yaşta bile Mala zarar vermeden mahkemeye çıkmışsın 5 yıl gözaltı ve para cezası kararı verilmiş sonra sonuçlanmış işte. Danıştay bunları gözönünde bulundurur.