Reklam

 T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLAN

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 28/06/2017 Çarşamba günü saat: 09:00’da başlayacak olup, 04/07/2017 Salı günü saat: 17:00’da sona erecektir. (Başvurular mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.) Adaylar, Danıştay Başkanlığının internet sitesi olan http://www.danistay.gov.tr’den temin edilecek başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen  Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine başvurabileceklerdir.

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

ADAYLARDA ARANAN  NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1982 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

c) 2016-KPSS lisans ve 2016-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

ç)  Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun olmak,

b) Diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

c) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

ç) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgelerin teslimi zorunludur.

a) Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

b) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

c) 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

d) Diploma aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi ve fotokopisi,

e) Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal edilecek olup, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

II)UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAVI VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

A- Uygulama sınavı;

Uygulama sınavına, Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen sözleşmeli personel istihdam sayısının yirmi katı kadar aday çağrılacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı http://www.danistay.gov.tradresinde ayrıca ilan edilecektir. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)

B- Sözlü sınavı;

Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü için sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı http://www.danistay.gov.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir. Sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

C- Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi; sözlü sınavında başarılı olanların, Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve sözlü sınav puanının %20’si  alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.

Sonuçlar sınavın bitimini takipeden yedi gün içinde  http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

III) YERLEŞTİRME

a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgelerile birlikte sözleşmenin ne zaman yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.

b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup,bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptaledilerek yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır.

IV) SÖZLEŞME ÜCRETİ

Zabıt Katibi – En Az Ön Lisans : 2.158,23 TL

Zabıt Katibi – Lise ve Dengi : 2.11.95 TL

Başvuru formunu doldurmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar için tıklayınız.

Zabıt Katibi başvuru formu için tıklayınız.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu yazı için 2.070 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , , , ,
Bu yazı için 2.070 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. Tt diyor ki:

  Zeynep diyorki:

  Danistayi beklerken 5 sınava daha girdim açıklandı hepsi masallah danistay sana

  Gercekten zulum … hep beklemekteyiz … biz kaderleri ayni olan insanlariz heralde o kadar uzuluyorumki surekli girip cikip bakmak yok yargitay aciklar ona git basvur hayir onada neden basvurdum bilmiyorum bi yolda onu gozle … gittim is gorusmesine yani ev uzak birazda yol parasi verin diyorum adamlar sartlar bu diyor isin adida corap paketleme …

 2. garip diyor ki:

  Arkadaşlar ben dün aradım hala emniyette soruşturma bekliyoruz dediler. sizlerde aradınız mı? ne dediler bu nasıl soruşturma ben inanmıyorum soruşturmada olduğuna. Sinirlerimizle oynuyorlar resmen……

 3. Mehmet diyor ki:

  Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirebilirsiniz bu durumu. Bu zamana kadar soruşturma falan kalmaz. Ben yeni alımlarda atandım pazartesi göreve başlıyorum düşünün yani. Bu tamamen danıştayın halt yemesi belli ki görevlerini yapmıyorlar. Yok öyle devletten hiçbir iş yapmadan maaş almak.

 4. garip diyor ki:

  Mehmet diyorki:

  Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirebilirsiniz bu durumu. Bu zamana kadar soruşturma falan kalmaz. Ben yeni alımlarda atandım pazartesi göreve başlıyorum düşünün yani. Bu tamamen danıştayın halt yemesi belli ki görevlerini yapmıyorlar. Yok öyle devletten hiçbir iş yapmadan maaş almak.

  Teşekkür ederim bende sizin gibi düşünüyorum. İşiniz hayırlı olsun Allah yolunuzu açık etsin :)

 5. kamyoncu diyor ki:

  garip diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirebilirsiniz bu durumu. Bu zamana kadar soruşturma falan kalmaz. Ben yeni alımlarda atandım pazartesi göreve başlıyorum düşünün yani. Bu tamamen danıştayın halt yemesi belli ki görevlerini yapmıyorlar. Yok öyle devletten hiçbir iş yapmadan maaş almak.

  Teşekkür ederim bende sizin gibi düşünüyorum. İşiniz hayırlı olsun Allah yolunuzu açık etsin

  garip şikayet ettinmi naptınız bi haber varmı

 6. kamyoncu diyor ki:

  garip diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirebilirsiniz bu durumu. Bu zamana kadar soruşturma falan kalmaz. Ben yeni alımlarda atandım pazartesi göreve başlıyorum düşünün yani. Bu tamamen danıştayın halt yemesi belli ki görevlerini yapmıyorlar. Yok öyle devletten hiçbir iş yapmadan maaş almak.
  arkadaşlar naptınız şikayet ettinizmi bi haber varmı
  Teşekkür ederim bende sizin gibi düşünüyorum. İşiniz hayırlı olsun Allah yolunuzu açık etsin

  garip şikayet ettinmi naptınız bi haber varmı

 7. sahin34 diyor ki:

  danıştay naz yapıyor 14 şubatta açıklayacak sanırım:)

 8. garip diyor ki:

  kamyoncu diyorki:

  garip diyorki:

  Mehmet diyorki:

  Kamu Denetçiliği Kurumuna bildirebilirsiniz bu durumu. Bu zamana kadar soruşturma falan kalmaz. Ben yeni alımlarda atandım pazartesi göreve başlıyorum düşünün yani. Bu tamamen danıştayın halt yemesi belli ki görevlerini yapmıyorlar. Yok öyle devletten hiçbir iş yapmadan maaş almak.

  Teşekkür ederim bende sizin gibi düşünüyorum. İşiniz hayırlı olsun Allah yolunuzu açık etsin

  garip şikayet ettinmi naptınız bi haber varmı

  Malesef haber yok beklemeye devam

 9. kamyoncu diyor ki:

  arkadaşlar ben dün emniyete gittim sürekli de sormaya gidiyorum abla gelmedi dedi yine dedi benda abla artık bu işi çözülim dedim çok uzadı dedim abla yardımcı oldu neticatibey güvenlik sureyi aradı odaki adam tc isteti anne adı baba adı sonra danıştay mı dedi ben de evet dedim adam soruşturmanız geldi biz da 12 nci ayda gönderdik dedi muhtemel bütün soruşturmalar bitti hal ne bekliyorlar bunlar

 10. Çağrı diyor ki:

  Arkadaşlar danıştay açıklamış. yalnız 60. yedek diyor zaten 60 kişi alacaklar 60 tane de yedek mi var :) ) bana çıkan sonuç şu:

  Zabıt Katibi Alımı:
  Kazandınız.
  Durum: 60. YEDEK

 11. adsız diyor ki:

  Yedekler neden bu kadar çok yedek kaça kadar gelir ?

 12. DDd diyor ki:

  Yedeklere kalamayan var mı ? ya da başka yeri kazanıp listeden düşülen ? Birde neden yedeklere kazandınız yazıyor ?

 13. Katipppp diyor ki:

  34. Yedekteyim ve gelmez yani sonuçta soruşturmalar yapıldı da açıklandı asiller girer hep

 14. Aa diyor ki:

  Ankara adliyesini kazandım, yedeklere de kalamadım

 15. Zeynep diyor ki:

  Asilim cok şükür bin şükür goreve ne zaman baslariz acaba

 16. Çağrı diyor ki:

  Yedekler belge vermeyecek değil mi?

 17. DDd diyor ki:

  Önceki danıştay alımlarında yedeklerin neredeyse hepsine sıra gelmiş diyorlar doğrumu bu arkadaşlar ?

 18. Katip diyor ki:

  Ankara adliyesini kazananları çıkarmışlar Danıştayın asil listesinden kesin bilgi.. ama diğer adliyeyi kazananları çıkarmamışlar gebzeden adanadan kazananlar var ikisini de ama çok fazla bir sayı değildir yedek çok düşmez o yüzden

 19. Dddd diyor ki:

  Katip diyorki:

  Ankara adliyesini kazananları çıkarmışlar Danıştayın asil listesinden kesin bilgi.. ama diğer adliyeyi kazananları çıkarmamışlar gebzeden adanadan kazananlar var ikisini de ama çok fazla bir sayı değildir yedek çok düşmez o yüzden

  7. Yedeğe kadar gelir mi acaba :(

 20. Shjdhdj diyor ki:

  Sözleşmeli katibim danıştaya geçebilir miyim var mı aynı durumda olan?