08
Mar
Yazar: | Okunma: 135.409 | Cevap: 453
Reklam

Ceza infaz kurumu (cezaevi) katipliği uygulama klavye sınavı 7 Mart 2012 günü yapıldı. Uygulama sınavında başarılı olan cezaevi katibi adayları 15 mart 2012 günü sözlü sınav yani mülakata katılacak. Cezaevi katipliği mülakatına katılacak adaylar için derlenen mülakat bilgileri (Açık kapalı, çocuk, kadın, erkek ceza infaz kurumlarının özellikleri, ceza infaz kurumu katibinin görevleri, ceza türleri, personel eğitimi, cezaevi denetimi güvenliği) aşağıdan görebilirsiniz. Ceza infaz kurumu katipliği mülakatı da normal katiplik mülakatıyla benzer olup tek farklılık gösterecek nokta mesleki bilgi konularındadır. Normal katiplik mülakatında zabıt katibinin görevleri mahkamede yapılan işlemler soruluyor, burda ise cezaevi katibinin görevleri, cezaevlerinde yapılan işlemler sorulacaktır. Katılacak adaylara başarılar dileriz.

Word dökümanı halinde bilgisayarınıza indirmek için tıklayın.

CEZA İNFAZ KORUMU KATİBİNİN GÖREVLERİ:

1-Uyap hükümlü tutuklu kaydı,
2-Giriş çıkışları,
3-Hastane sevkleri,
4-Tutuklu hükümlü defter kaydı,
5-Tutuklu hükümlü bilgileri dosyalama,
6-Disiplin cezaları takibi,
7-kurum yazışmaları,
8-Tutuklu hükümlü nakil işlemleri,
9-Tahliye işlemleri ve Amirlerin kendilerine verdiği diğer görevler.

ÜLKEMİZDEKİ CEZA İNFAZ KURUMLARI:

Ülkemizde 15/12/2011 tarihi  itibariyle,  328 kapalı ceza infaz kurumu, 36 müstakil Açık ceza infaz kurumu, 3  çocuk eğitimevi,
5 kadın kapalı,  1 kadın Açık, 4 çocuk ve gençlik kapalı ceza  infaz kurumu
olmak üzere toplam 377 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu  kurumların kapasitesi 121.804 kişiliktir.

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE ÖZELLİKLERİ:

A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri

1950 ve 1970′li yıllarda inşa edilmiş ilçe tipi cezaevleridir. 4 adet koğuşu, banyosu, mutfağı ve kütüphanesi ile konferans salonu da mevcuttur. Kadın ve Çocuk hükümlü ve tutuklular için ayrı bölümleri bulunan bu cezaevleri 24 kişi kapasitelidir, ancak gerektiğinde 30 kişiyi de barındırabilir.

A1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Bu cezaevleri de yapım olarak 1950 ve 1970′li yıllarda yapılmış bulunan ilçe tipi cezaevleridir. 4 adet koğuşu, 2 adet hücresi ve her koğuşunun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek mahalleri vardır. Yine A tipinde olduğu gibi bu tiplerde de kütüphane ve konferans salonu ile kadın ve çocuklar için ayrı bölümler bulunmaktadır. A1 tipi cezaevleri normalde 24 kişilik olup, gerektiğinde ise 40 kişiyi barındırabilir.

A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Bu tip cezaevleri de ilçe tipi olup ve 1950 ila 1960′lı yıllarda inşa edilmişlerdir. 5 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan A2 tipi cezaevlerinde kadın ve çocuklar için ayrı bölümler, konferans salonu ve kütüphaneler mevcuttur. Kapasiteleri 40 kişiliktir.

A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Yine ilçe tipi olarak 1950 ve 1960′lı yıllarda inşa edilmiş bu tip cezaevlerinde de diğer A tipi cezaevlerinden farklı olarak 6 koğuş bulunmaktadır. Bu modellerde de kadın ve çocuklar için özel bölüm ile konferans salonu ve kütüphane mevcuttur. Kapasitesi 60 kişiliktir.

B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

7 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de A tiplerinde olduğu gibi kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölümler mevcuttur. Banyo ve her koğuşun yanında gerektiğinde mutfak olarak kullanılabilecek alan ve her koğuşun müstakil havalandırması mevcuttur.

C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulunan bu tip cezaevlerinde de çocuk ve kadınlar için ayrı bölümler, kütüphane ve konferans salonu mevcuttur. Banyo ve her koğuşun yanında mutfak olarak kullanılabilecek bir alan vardır. C tipi cezaevleri projesine göre 164 kişi kapasiteli olmasına karşın gerektiğinde 300 kişiyi barındırabilecek kapasitededir.

D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Biri idare bloğu olmak üzere 11 blok, 230 odadan oluşmaktadır. E blokta 1 adet çamaşırhane, 1 adet kütüphane, 1 adet dershane ve 16 adet çok amaçlı hobi salonu vardır. H ve L blok alt katları disiplin hücresidir. G blok zemin katta 10 ve 1 inci katta 10 olmak üzere 20 oda müşahede odası vardır. G blok idare katında 26 idari büro, konferans salonu, 2 adet her biri 10 yataklı revir, kamera sistem odası bulunmakta, zemin katında santral, berberhane, terzi, teknisyen odası, ses yayın odası, mutfak, yemekhane mevcuttur. Bloklar birbirine fiziksel olarak bağlantı hâlindedir. Tek ve üç kişilik oda esasına göre inşa edilmiştir.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bu cezaevleri oda sistemine dönüştürüldükten sonra 2, 4, 6, 8 ve 10 kişilik odalar elde edilmiş olup, her odanın müstakil bir havalandırması mevcuttur. İlk kısmının üst katı idareye ait olup, alt katlar yemekhane, üst katlar ise yatakhane olarak kullanılmaktadır. 80 kişilik müşahade bölümü, tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu, çamaşır ve çamaşırhane, berber, hamam, özel ziyaret yerleri, mescit, konferans salonu ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Son yıllarda müşahede kısımlarında tadilat yapılarak yeni küçük oda tipi koğuşlar da elde edilmiştir. E Tipi Cezaevlerinin normal kapasitesi 600 kişi olup lüzumu durumlarında ilave ranzalarla kapasitesi 1000′e kadar ulaşabilmektedir. E Tipi cezaevlerinde çocuk ve kadınlar için de ayrı bölmeler, jandarma için de müstakil yer mevcuttur. Kurum kaloriferli olup, ana bina içerisinde üç adet lojmanı vardır.

F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Yüksek güvenlikli F tipi kapalı cezaevleri, tüm tretman programlarının uygulanabilmesi için uygun mekanlara sahip, mevzuatı gereğince sadece tehlikeli hükümlü ve tutuklu statüsündeki kişilerin barındırılabileceği, fizikî yapısı, elektrik ve elektronik güvenlik sistemleri ile yönetim plânı bakımından güvenliği tehdit eden unsurları en aza indirilmiş içten ve dıştan koruma görevlileri ile firara karşı engelleri bulunan ve oda sistemine göre inşa edilmiş ceza infaz kurumlarıdır. Sirkülasyonu 3 ana koridordan sağlanan ve 5 bloktan oluşan, 57 adet 1 ve 2, 103 adet 3 kişilik odaları bulunan cezaevi toplam 368 kişi kapasitelidir. Bu ceza infaz kurumlarında açık ve kapalı spor sahaları, ön görüşme odası, iş atölyeleri, kreş, kantin, anons ve müdahale ekip odası, merkez kontrol odası, kütüphane, yönetim ve hizmet servis büroları ile revir, gözetim odaları, kabul, sevk ve tahliye hizmet büroları, nöbetçi müdür ve baş memur odaları ile idare çay ocağı, personel yemekhanesi, mutfak, soğuk hava depoları, jeneratör, çamaşırhane ve sığınak bulunmaktadır. Kurum özelliği ve güvenliği nedeniyle, proje aşamasında 24 saat kesintisiz ısınma, aydınlanma ve su verebilecek kapasitede kalorifer (fuel-oil), elektrik, jeneratör ve asıl su tesisatı ile donatılmıştır. Zemin tünel kazma girişimini engelleyici, yeterli miktarda hasır demirli betonla sağlamlaştırılmıştır. kanalizasyon boruları firarı engelleyecek ebatlarda döşenmiş, logarlar ile kontrol imkanı sağlanmış, çevreyi koruma amacı güdülerek arıtma tesisleri kurulmuştur.

H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Oda sistemine göre inşa edilmiş bulunan kurum iki katlı olup iki bloktan meydana gelmektedir. 200 adet tek kişilik ve 100 adet üç kişilik bölmesi bulunmakta olup, müstakil yemekhane yerleri ile tam teşkilatlı mutfağı, soğuk hava deposu, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi, özel ziyaretçi yerleri mescit ve konferans salonu ve hamamı bulunmaktadır. H tipi cezaevleri 500 kişi kapasiteli olup kalorifer ile ısıtılmaktadır.

K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

İlçe tipi cezaevi olup, 4 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunmaktadır. Kadın ve çocuk hükümlüler için ayrı bölmeleri, kütüphane ve konferans salonu da mevcuttur. Projesi 42 kişilik olan kurumda, 60 kişi barındırılabilir. Her koğuşun bir havalandırma bahçesi bulunmakta olup, ayrıca banyo ve mutfağı da mevcuttur.

K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Yine ilçe tipi olan bu cezaevinde kapasite 60 kişilik olup ilave ranzalarla bu sayı 150 kişiye çıkarılabilmektedir. 6 koğuş ve 2 disiplin hücresi bulunan kurumda her koğuş için bir teneffüs mahalli ayrılmış olup, çocuk ve kadın hükümlüler ile jandarma için ayrı birer bölüm ve her koğuşun yanında banyo ve mutfak mevcuttur. Ayrıca kurumda konferans salonu ile kütüphane de bulunmaktadır.

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

L Tipi Kapalı Ceza İnfza Kurumu Özellikleri; Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin; barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. L tipi ceza infaz kurumlarında, bireysel odalar 12.45 m², açık avlular 65.19 m², ortak yaşam ünitesi 56.59 m² olup 7 kişinin bir arada bulunduğu bir ünite toplam 208,93 m² dir. Hükümlü ve tutuklu odalarında 100 x 125 cm boyutlarında ışık alan çift ve saydam camlı pencereler bulunmaktadır. L tipi ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular, ünitelerde bulunan bireysel odalarında kalmaktadır. Bu odaların kapıları gece belirli bir saatten sonra kapatılmakta gündüzleri ise açık tutulmaktadır.Hükümlü ve tutuklular gündüzleri 7 kişilik ortak yaşam alanında ve avluda bir araya gelebilmektedir. 7 kişilik 61 ünite, 3 kişilik 4 oda, 40 adet tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen L tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ceza infaz kurumunda, günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alındığı, personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerinin kontrol altında tutulduğu ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir ana kontrol merkezi ile altı lokal kontrol merkezi bulunmaktadır. Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır. X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzakın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır. Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdürler, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır. Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır.

M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

İki katlı olarak koğuş sistemine göre inşa edilmiş olan bina oda sistemine dönüştürülmüş 4, 6, 8, 10 kişilik odalar elde edilmiştir. Her odanın havalandırması bulunmaktadır. Bu tiplerde alt katlar yemekhane, üst kısımlar yatakhane olarak kullanılmaktadır. Kadınlar ve çocuklar için müstakil bölümler mevcuttur. Kurumda tam teşkilatlı mutfak, soğuk hava deposu özel ziyaretçi yeri, mescit, konferans salonu, hamamı, berber, bulaşık ve çamaşırhanesi ile iş atölyeleri mevcut olup ayrıca 6 disiplin hücresi bulunmakta ve bina kalorifer ile ısıtılmaktadır.

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen veya edilecek olan uluslar arası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır. Tutuklu ve hükümlülerin barınma, sağlık, eğitim ve her türlü iyileştirme taleplerine cevap verecek yeterli fizikî alanlar bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ilave olarak, sportif ve kültürel hizmetlerin sunulacağı mekânlar da mevcuttur. 8 kişilik 72 oda, 3 kişilik 8 oda, 1 kişilik 16 odadan olmak üzere toplam 616 kişi kapasiteli olarak planlanmış olup, 3 ve 8 kişilik odalar dubleks olarak yapılmıştır. Tek kişilik odalar 12 m2 olarak projelendirilmiştir. 3 kişilik odaların alt ve üst kat ortak yaşam ve yatak bölümleri 27′şer m2′dir. 8 kişilik odaların üst kat yatak bölümleri net 28 m2, alt kat ortak yaşam bölümleri 32.5 m2′dir. 8 kişilik ünitelerde 35 m2, 3 kişilik ünitelerde 30 m2 havalandırma bahçeleri yer almıştır. T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların sosyal ve kültürel alanları tanzim edilmiş, bu çerçevede net kullanım alanlarına sahip 494 m2′lık kapalı spor salonu, 251 m2′lik açık spor alanı, 226 m2′lik çok amaçlı gösteri salonu, ayrıca, aynı anda 450 kişinin açık görüş, 36 kişinin kapalı görüş yapacağı alanlarla birlikte, 32 kişilik avukat görüş mahalli bulunmaktadır. Ceza infaz kurumunda eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde iş atölyeleri, dershane ve kütüphaneler ile revir ve sağlık üniteleri de yer almaktadır. Sekiz, üç ve tek kişilik oda sistemine uygun olarak projelendirilen T tipi kapalı ceza infaz kurumları, koğuş sisteminden kaynaklanan güvenlik zafiyetlerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Ceza infaz kurumunda günlük hizmetlerin (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye, görüş vb.) kayıt altına alınması ve personelin idari blok ile hükümlü ve tutuklu bloklarına geçişlerin kontrol edilebilmesi amacıyla planlanan ve tüm sirkülasyonun organize edildiği bir kontrol merkezi bulunmaktadır. Kurumda, giriş-çıkışların kontrolü ve izinsiz girişleri engellemek üzere, göz biyometrisi ile binaya tüm giriş-çıkışlarda elektronik arama amaçlı olarak kullanılan duyarlı kapı ve X-Ray cihazı bulunmaktadır.X-Ray cihazı ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya ve erzakın X ışınları ile detayını almak üzere kurulmuş bir sistemdir. Sistem iki ayrı monitöre bağlı olarak çalışmakta, monitörler eşyanın detay ve içeriğini gösterme amaçlı kullanılmakta, şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın gösterim (zoom) yapılabilmektedir. Ceza infaz kurumunun dış güvenliği jandarma tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle ceza infaz kurumunun ihata duvarı üzerinde jandarma nöbetçi kuleleri bulunmaktadır. Ceza infaz kurumu dış güvenliğinin sağlıklı yürütülmesi için çevre ışıklandırması yapılmıştır. Aramalarda ayrıca el detektörü de kullanılmaktadır. T tipi kapalı ceza infaz kurumlarında görev yapacak yönetici ve hizmet personeli standartları önceden belirlenmiştir. Bu ceza infaz kurumlarında; kurum müdürü, ikinci müdür, idare memuru, sayman ile yeterli sayıda doktor, diş hekimi, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, kâtip, sağlık memuru,infaz ve koruma başmemuru, teknisyen, infaz ve koruma memuru, hasta bakıcı, odacı, çamaşırcı, kaloriferci ve hizmetli görev yapmaktadır. Her bölümün ortak yaşam alanında bir adet tv anten girişi, bir adet çok kanallı merkezî radyo, küçük bir mutfak (çay pişirme ve pişirilmeden yenebilen sebze meyveler ile bulaşıkların yıkanması için) elektrikli ısıtıcı için bir adet priz, acil durumlarda personelin çağrılması için 1 adet ışıklı çağırma butonu bulunmaktadır.

Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

İstanbul Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu kadın tutukluların statüsüne, fiziksel ve ruhsal yapılarına ve topluma kazandırılma amaçlarına uygun olarak, tarihsel ve kültürel özelliğine önem verilerek restore edilmiş ve kadın ceza infaz kurumu hâline getirilmiştir. Kurum tüm İstanbul ceza infaz kurumlarında bulunan kadın tutukluların barındırıldığı çağdaş ve modern bir kadın tutukevi haline getirilmiştir.İstanbul Bakırköy’de 506 kişi kapasiteli modern bir ceza infaz kurumunun yapımına başlanılmıştır. Kurumda 12′şer kişilik 38 ünite; 3′er kişilik 2 ünite; 44 adet de tek kişilik odalar bulunmaktadır. Ankara Sincan’da 352 kişi kapasiteli modern bir ceza infaz kurumunun yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Kurumda 12′şer kişilik 24 ünite; 3′er kişilik 12 ünite; 28 adet de tek kişilik odalar bulunmaktadır. Her iki ceza infaz kurumu da çağdaş normlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim,spor.kültürel,iş atölyeleri,dershaneler ve her türlü iyileştirme alanlarına sahiptir.

Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Değişik tipleri mevcut olan bu tür ceza infaz kurumlarının kapasiteleri de farklıdır. Kapasitelerine göre revir, müstakil mutfak, bulaşık ve çamaşırhane, soğuk hava deposu, mescit, berber, özel ziyaretçi mahalli, hamam ve iş atölyeleri bulunmaktadır. Binalar kaloriferli olup kadın ve çocuk hükümlüler ile jandarmanın da kurumda ayrı bir bölümü mevcuttur.

Çoçuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri

Çocuk ceza infaz kurumları Kaloriferli olup kurumda dershane, kütüphane, müstakil yemekhane, mutfak, çamaşırhane ve terapi salonları da bulunan cezaevinde mahkemelerce tutuklanmış olup yargılamaları devam eden çocuklar barındırılmakta, hüküm giyen çocuklar ise ıslahevlerine gönderilmektedir.

Çoçuk Eğitimevi Özellikleri

Bu kurumların kapasiteleri 100 ila 250 kişi arasında değişmektedir. Kaloriferli olan eğitimevlerinde revir, sinema, konferans salonu, müstakil yemekhane, yatakhane, tam teşekküllü mutfak soğuk hava deposu, bulaşıkhane, çamaşırhane, berber, kütüphane, spor alanları ve iş atölyeleri mevcuttur. Bu kurumlarda suç işledikleri zaman 12 ila 18 yaşları arasında bulunan ve cezasını çekmeye başladığında 18 yaşını doldurmayan hükümlü çocuklar barındırılmakta, 18 yaşını doldurup da bulundukları kurumda herhangi bir eğitim kurumuna devam eden çocukların, cezaevi idaresinin de uygun görmesi şartıyla devam ettikleri eğitim programlarını tamamlayabilmeleri açısından 21 yaşına kadar kalmalarına müsaade edilebilir.

Bağlı Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Bu kurumların ayrı bir müdürlükleri bulunmamakta olup, Bulundukları kapalı ceza infaz kurumları müdürlüklerine bağlıdır.

Bağımsız Açık Ceza İnfaz Kurumu Özellikleri 

Tip proje üzerine inşa edilmiş bulunan açık ceza infaz kurumlarının kapasitesi 35 ile 485 kişi arasında değişmektedir. İş esası üzerine kurulmuş bulunan açık ceza infaz kurumlarında amaç üretime yöneliktir. Bu nedenle de bu kurumlarda iş atölyeleri bulunmakta ve hükümlüler bu atölyelerde çalıştırılmaktadır. Böylece de atıl durumdaki hükümlü iş gücü üretime kanalize edilmekte ve ayrıca tahliye sonrası bu hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarındaki bu faaliyetler kurumda kadrolu olarak görev yapan atölye şefleri tarafından yönlendirilmekte, ayrıca bu kurumlarda gerek görüldüğü takdirde serbest işçi statüsünde de eleman istihdam edilmekte, bu personel aynı zamanda hükümlülerin bir meslek ve sanat öğrenmesini de sağlamaktadır. Revir, sinema ve konferans salonu, yatakhane ve yemekhanesi ile tam teşekküllü mutfak, bulaşıkhane, soğuk hava deposu, çamaşırhane, berber, özel ziyaretçi yeri, hamam ve mescidi de bulunan açık ceza infaz kurumları kaloriferli binalardır.

TÜRK İNFAZ TEŞKİLATI:

Kesinleşen mahkumiyet kararları, ilgili mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Buna göre cezanın infazı, Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.

Türk İnfaz teşkilatı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilâtı olarak örgütlenmiştir.

Merkez Teşkilâtı; Bakanlık, Genel Müdürlük ve alt birimlerinden oluşmaktadır.

Taşra Teşkilâtı; Cumhuriyet başsavcılıkları, personel eğitim merkezleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinden oluşmaktadır.

1-Cumhuriyet Başsavcılıkları: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununun 5.maddesine göre mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya  ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir. Mahkemelerce verilen ve kesinleşen cezalar Cumhuriyet başsavcılıklarınca infaz olunur. Ayrıca, CMK’nun 100’üncü maddesi gereğince tutuklanmasına karar verilen kişiler, Cumhuriyet başsavcılıklarının kuruma sevk emri olmadan ceza infaz kurumlarına kabul edilemezler. Bu durum tahliye kararlarının yerine getirilmesinde de söz konusudur.

Ayrıca Cumhuriyet başsavcıları, cezaevlerinde görev yapan bazı merkez ve taşra personelinin hem sicil amiri hem de disiplin amiridir. Bunun yanında adlî yargı adalet komisyonlarında üye olarak görev yapmakta ve taşra personeli olan infaz personelinin atama, görevde yükselme, görevden uzaklaştırılma, disiplin işlemleri, yargı çevresi içindeki nakilleri ve geçici görevlendirilmeleri gibi özlük işlemlerine bakmaktadır.

Bu görevlerine ilâveten ceza infaz kurumlarının diğer kuruluşlarla ilişkilerinde temsil yetkisi Cumhuriyet başsavcılıklarındadır. Ceza infaz kurumlarının yazışmaları Cumhuriyet başsavcılıkları aracılığıyla yapılmaktadır.

Bu itibarla, Cumhuriyet savcıları yargısal görevleri ayrık olmak üzere infaz hizmetlerine ilişkin görevleri bakımından Genel Müdürlüğün taşra teşkilâtını oluşturmaktadır.

2- Personel Eğitim Merkezleri: Ceza infaz sisteminin taşra teşkilâtını oluşturan diğer bir birimdir. Ülkemizde ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli geçmişte yeterli görülmeyen bir hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim ile eğitilmekte iken 29.7.2002 tarihinde kabul edilen 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personel Eğitim Merkezleri Kanunu ile ceza infaz kurumları personelinin Türkiye’nin beş bölgesinde kurulacak olan eğitim merkezlerinde eğitimi öngörülmüştür.

Bu kurumlarda ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde görev yapacak olan personelden idare memurluğu öğrencileri ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimi ile bu kurumlarda görev yapan personelin aday memurluk, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimleri yapılacaktır. Bu kurumlardan Ankara, İstanbul ve Erzurum Eğitim Merkezleri hizmete girmiş durumda olup, diğer ikisinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Bu merkezlerde hâkim veya savcı sınıfından olan bir müdür ve bir müdür yardımcısı ile yeteri kadar idarî personel ile öğretim görevlisi bulunmaktadır. Kanun gereğince söz konusu personel eğitim merkezleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlıdır.

3- Ceza İnfaz Kurumları: Mahkemelerce usulüne uygun olarak yargılanan ve herhangi bir hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilen kişilerin barındırıldıkları ve eğitilerek yeniden topluma kazandırıldıkları kurumlardır. Bu kurumlarda hizmetler kurum içinde örgütlenmiş bulunan çeşitli kurullar, heyetler, komisyonlar ve servisler tarafından yerine getirilir. Bunlar, İdare Kurulu, Disiplin Kurulu, Yayın Seçici Kurul, Mektup Okuma Komisyonu, İhale Komisyonu, Muayene Kabul Heyetidir.

Personel Rejimi ve Eğitimi:

Ceza ve infaz kurumlarında görev yapan idarî personel, fakülte ve yüksekokul mezunu olup, Başbakanlık tarafından yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ile mesleğe alınırlar. Personel genellikle psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, iktisadî ve idarî bilimler ile hukuk fakültesi mezunları arasından seçilirler. Uygulamada çok çeşitli meslekten gelen müdürler bulunmaktadır. Müdürler dışardan atanmayıp idare memuru olarak kurum içerisinde yetiştirilirler.

İnfaz ve koruma personeli yukarıda bahsi geçen sınavı kazananlar arasından mahallî komisyonlarca atanırlar. En az lise mezunu olma şartı bulunup, yüksekokul mezunları tercih edilir. Personelin eğitimi hizmet öncesi, hizmet içi ve görevde yükselme kursları ile sağlanır. Kurslarda genel hukuk, ceza hukuku, infaz hukuku, yönetim hukuku, uluslararası cezaevi standartları, sosyal ilişkiler, sosyal hizmetler, psikoloji, kriminoloji, beden eğitimi ve insan hakları gibi dersler okutulur. Ayrıca ilgili konularda seminer ve konferanslar verilir.

Kurum personeline görevi içerisinde her an başvurabileceği bir de el kitapçığı verilir. Bu kitapçıkta personelin görev, yetki ve sorumlulukları açıklanır.

Kadın ve çocuk cezaevinde çalışan personele bu konuda özel eğitim verilmelidir.

Cezaevlerinin Güvenliği:

Kapalı ceza ve infaz kurumları ile tutukevlerinde iç güvenlik Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma personeli tarafından yerine getirilir.

Bu kurumlarda dış güvenlik ise İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Teşkilâtı tarafından sağlanır. Tutuklu ve hükümlülerin her türlü nakil ve sevk işlemleri ile isyan ve firar olaylarına müdahale bu birim tarafından yerine getirilir.

Açık cezaevleri ile çocuk ıslahevlerinde iç ve dış güvenlik sadece infaz ve koruma personeli tarafından sağlanır.

Cezaevlerinin Denetimi

Ceza ve infaz kurumları Adalet Bakanlığına bağlı olan ve hâkimlik ve savcılık mesleğinden gelen müfettişler ile Genel Müdürlüğe bağlı kontrolörler tarafından her yıl denetlenir (Kontrolörler hâkim ve savcılar ile adlî işlemleri denetleyemezler).

Diğer yandan cezaevleri düzenli aralıklarla ve her iki ayda bir defadan az olmamak üzere sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurulları tarafından denetlenir.

Aynı zamanda, her ağır ceza merkezi ile asliye ceza mahkemesi bulunan ilçelerde tutuklu ve hükümlülerin cezaevi idaresi ve infaz rejimi hakkındaki şikâyetleri ile disiplin cezalarını inceleyen infaz hâkimlikleri bulunmaktadır.

Öte yandan, ceza ve infaz kurumları TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite tarafından denetlenebilir.

Ayrıca Cumhuriyet başsavcıları da kurumları sık sık denetlemek zorundadırlar.

4- Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri: Adlî kontrol altında tutulmasına karar verilen,  şartla tahliyesine karar verilen, cezası tecil edilen ya da hapis dışı bir ceza veya tedbire (kamu hizmetlerinde çalışma, zorunlu eğitim alma, zorunlu tedaviye tâbi tutulma, belirli meslek ve sanattan men edilme, ehliyet ve ruhsatın geri alınması, belirli yerlere gidememe vb. gibi)  mahkûm  edilen kişilerin cezalarının infaz edildiği ve bu hükümlülere psiko-sosyal hizmet ile olabilecek diğer desteğin sağlandığı, yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının yazıldığı, tahliye sonrasında mahkûmlara iş ve kredi sağlandığı, ayrıca suç mağduruna yardım yapıldığı Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı kurumlardır.

 1-Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar:

Hürriyeti bağlayıcı cezalar, kanunda şu şekilde tasnife tabi tutulmuştur.

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

b) Müebbet hapis cezası

c) Süreli hapis cezası

a) Ağırlaştırmış müebbet hapis cezası; hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. Bu cezaya hükümlü olanlar, hiçbir şekilde ceza infaz kurumunun dışında çalıştırılmamakta ve kendilerine izin verilmemekte, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor faaliyetine katılamamakta ayrıca hiçbir şekilde cezanın infazına ara verilmemektedir.

b)Müebbet hapis cezası; hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu cezada sıkı güvenlik rejimi uygulanmamaktadır.

c)Süreli hapis cezası; kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz. Hükmedilen bir yıl ve daha az hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezaları, belli kriterler esas alınarak TCK.nun 50.maddesinde sayılan alternatif yaptırımlara çevrilebilmektedir.

Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a)      Adlî para cezasına,

b)      Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,

c)      En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,

d)      Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,

e)      Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,

f)        Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya,

Çevrilebilir.

Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.

Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.

Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz. Yani asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir değil, tamamen ya da kısmen infazına karar verilen hürriyeti bağlayıcı cezadır.

Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.

2.Adli Para Cezası:

            Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâlleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.

Hâkim, ekonomik ve şahsî hâllerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler hâlinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

Bu yazı için 453 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Mülakat  Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
Bu yazı için 453 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. erzincanli diyor ki:

  cezaevi çalışanları ve görevleri bu da soruluyormuş bu konuyla ilgili şeylerde paylaşılırsa sevinirim

 2. öz 06 diyor ki:

  kapalı ceza infaz kurumu tipleri nelerdir?

 3. Havva diyor ki:

  Arkadaşlar açılmıyor bu sayfa adliyenin duyurular kısmında açıklanmış ama başlığı tıklayınca katiplerle ilgili bişey yok. Yardımcı olabilecek kimse var mı?maktays06 diyorki:

  Havva diyorki:

  Adliyenin sitesinde göremedim arkadaşım nereden baktın yazar mısın?

  Adliyenin sitesinden baktım. Linki aşağıdadır. Toplamda 208 kişi uygulama sınavını geçmiş. Ankara için toplam 6 kişi alınacaktır.

  Aradaki boşlukları kaldırarak linki açabilirsiniz.

  w w w. ankara.adalet. gov .tr/sayfalar/ortahaber/ikm/cezaevikatipliste.pdf

  Yorumu beğenenler:0

 4. maktays06 diyor ki:

  Havva diyorki:

  Arkadaşlar açılmıyor bu sayfa adliyenin duyurular kısmında açıklanmış ama başlığı tıklayınca katiplerle ilgili bişey yok. Yardımcı olabilecek kimse var mı?maktays06 diyorki:

  Havva diyorki:

  Adliyenin sitesinde göremedim arkadaşım nereden baktın yazar mısın?

  Adliyenin sitesinden baktım. Linki aşağıdadır. Toplamda 208 kişi uygulama sınavını geçmiş. Ankara için toplam 6 kişi alınacaktır.

  Aradaki boşlukları kaldırarak linki açabilirsiniz.

  w w w. ankara.adalet. gov .tr/sayfalar/ortahaber/ikm/cezaevikatipliste.pdf

  Yorumu beğenenler:0

  Yorumu beğenenler:0

  Arkadaşım sen istersen o zaman ismini söyle, ona göre bende söyleyim istersen

 5. can45 diyor ki:

  adliye katipliğinde sorduklarından sorabilirlermi ya

 6. maktays06 diyor ki:

  ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  2012 YILI CEZAEVİ KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAY LİSTESİ

  1 389 ABDULLAH YAMANEL 75,76 BAŞARILI
  2 465 ABDULLAH ÇETİN 73,456 BAŞARILI
  3 209 ADEM BEK 71,079 BAŞARILI
  4 69 ADEM YALÇIN 74,681 BAŞARILI
  5 104 AHMET KAPAN 72,538 BAŞARILI
  6 696 ALANUR KOCA 73,026 BAŞARILI
  7 248 ALEV KINIK 77,108 BAŞARILI
  8 227 ALİ KURT 75,996 BAŞARILI
  9 394 ASLI İNAN 72,319 BAŞARILI
  10 461 ASLIHAN KÖSEOĞLU 79,056 BAŞARILI
  11 4 ATALAY GELERİ 72,624 BAŞARILI
  12 239 AYSUN TOSUN 71,825 BAŞARILI
  13 908 AYŞE ARSLAN 75,982 BAŞARILI
  14 144 BAHAR KORKMAZ 70,644 BAŞARILI
  15 902 BANU DÖRTDOĞAN 74,744 BAŞARILI
  16 162 BANU KART 77,605 BAŞARILI
  17 609 BARAN GEMALMAZ 78,028 BAŞARILI
  18 808 BARIŞ SÖNMEZ 90,156 BAŞARILI
  19 566 BARIŞ OKUR 74,061 BAŞARILI
  20 828 BAŞAK ARSLAN 72,705 BAŞARILI
  21 531 BAYRAM YURTOĞLU 74,836 BAŞARILI
  22 686 BEHLÜL KURT 72,023 BAŞARILI
  23 412 BENGÜ KOPARAN 81,101 BAŞARILI
  24 293 BETÜL KÖPRÜLÜ 82,948 BAŞARILI
  25 524 BİLGE ÖZTÜRK 71,306 BAŞARILI
  26 243 BİNNAZ SAYAN 78,763 BAŞARILI
  27 790 BUĞRA GÜRSEL 88,458 BAŞARILI
  28 229 BURCU ÖZKAN 72,493 BAŞARILI
  29 619 CANAN GÜNEŞ 77,782 BAŞARILI
  30 875 CANAN GÖKKILIÇ 81,208 BAŞARILI
  31 103 CEM ŞENOL 79,269 BAŞARILI
  32 796 CÜNEYT GÖKÇEN 71,369 BAŞARILI
  33 526 ÇİĞDEM HAYRAN 86,673 BAŞARILI
  34 395 ÇİĞDEM ÜNAL 73,977 BAŞARILI
  35 662 ÇİLEM ERDOĞAN 83,87 BAŞARILI
  36 596 DEMET LAÇİN 80,686 BAŞARILI
  37 419 DERYA YILDIZ 79,179 BAŞARILI
  38 164 DERYA ŞAHİN 74,988 BAŞARILI
  39 35 DİDEM ÇELİKARSLAN 71,062 BAŞARILI
  40 64 DORUK SAMET SALDUZ 71,079 BAŞARILI
  41 290 DUYGU HESNA HAMAMÖNÜ 79,157 BAŞARILI
  42 476 EBRU BÜKEN 72,359 BAŞARILI
  43 133 EDA 77,957 BAŞARILI
  44 11 EDA ERİKLİ 74,108 BAŞARILI
  45 575 ELİF ALPARSLAN 74,629 BAŞARILI
  46 634 ELİF TEKİNDEMİR 76,457 BAŞARILI
  47 733 EMEL AKYÜZ 72,277 BAŞARILI
  48 422 EMİNE BUZLUK 81,481 BAŞARILI
  49 397 EMRAH ARSLAN 75,214 BAŞARILI
  50 109 EMRAH YILMAZ 72,637 BAŞARILI
  51 105 EMRE ÜNLÜ 74,773 BAŞARILI
  52 445 ERAY UÇAN 70,662 BAŞARILI
  53 787 ERDEM ŞAHAN 70,009 BAŞARILI
  54 161 ERKAN KAPAN 83,853 BAŞARILI
  55 601 ESAT ARIK 71,701 BAŞARILI
  56 645 ESENGÜL ÖZKİRAZ 72,3 BAŞARILI
  57 765 ESRA DAĞAŞAN 72,995 BAŞARILI
  58 651 ESRA AKBAŞ 72,527 BAŞARILI
  59 205 FADİME BERK 81,723 BAŞARILI
  60 684 FATİH CABBAR 82,127 BAŞARILI
  61 652 FATMA SÖNMEZ 77,02 BAŞARILI
  62 95 FATMA KAŞDAŞ 77,868 BAŞARILI
  63 615 FATMA CABBAR 75,328 BAŞARILI
  64 600 FATMA KIZILKOCA 78,038 BAŞARILI
  65 253 FATMA KIZILTAŞ 77,852 BAŞARILI
  66 80 FATMA AYDOĞDU 70,682 BAŞARILI
  67 753 FATMA YORULMAZ 70,729 BAŞARILI
  68 210 FEHMİ BIÇAK 77,891 BAŞARILI
  69 767 FERDİ SARITAŞ 80,617 BAŞARILI
  70 800 FERHAT YILMAZ 82,57 BAŞARILI
  71 49 FEYZA SÖZDUYAR 79,672 BAŞARILI
  72 772 FİKRİYE 79,989 BAŞARILI
  73 245 FUNDA ZAĞLI 73,408 BAŞARILI
  74 137 GAMZE ALAGÖZ 81,976 BAŞARILI
  75 536 GAMZE 74,312 BAŞARILI
  76 231 GAMZE YILDIRIM 70,21 BAŞARILI
  77 843 GAMZE ERGÜL ÇELİK 75,61 BAŞARILI
  78 825 GAMZE 72,829 BAŞARILI
  79 570 GONCA YAĞBASAN 77,04 BAŞARILI
  80 831 GÖKHAN SAĞLAM 75,359 BAŞARILI
  81 8 GÖKHAN ARIKAN 70,621 BAŞARILI
  82 187 GÖKHAN ÇETİN 81,499 BAŞARILI
  83 484 GÜLCAN ÇALIŞKAN 85,174 BAŞARILI
  84 590 GÜLÇİN ÖZ 83,433 BAŞARILI
  85 93 GÜLDEN CÖMERT 84,411 BAŞARILI
  86 241 GÜLDEN MERAL 76,865 BAŞARILI
  87 704 GÜLSÜM BAYDAR 83,646 BAŞARILI
  88 372 GÜLŞEN SÜMER 74,451 BAŞARILI
  89 62 GÜRKAN YILDIZ 89,303 BAŞARILI
  90 114 HACER ACAR 76,387 BAŞARILI
  91 396 HACER TOKMAK 72,583 BAŞARILI
  92 158 HAKAN AYDIN 73,385 BAŞARILI
  93 184 HALİL İBRAHİM KOCAKAYA 72,233 BAŞARILI
  94 690 HANDE KURUŞ 77,352 BAŞARILI
  95 304 HASAN ALÇAY 71,119 BAŞARILI
  96 824 HASAN METE ATAY 78,891 BAŞARILI
  97 888 HAVVA ATLIHAN 73,375 BAŞARILI
  98 480 HEDİYE AĞAT 71,378 BAŞARILI
  99 236 HİDAYET ÇALIŞKAN 75,485 BAŞARILI
  100 513 HÜLYA ACAR 73,729 BAŞARILI
  101 295 HÜMEYRA BABACAN 72,022 BAŞARILI
  102 635 HÜSEYİN KAYA 78,817 BAŞARILI
  103 55 HÜSNİYE ÖZKAYA 83,782 BAŞARILI
  104 539 İSMAİL SAFA OFLAZ 74,562 BAŞARILI
  105 763 KERİM ACAROL 70,456 BAŞARILI
  106 773 KEZBAN GÖRGÜLÜ 70,225 BAŞARILI
  107 642 KÜBRA GENÇ 73,23 BAŞARILI
  108 542 KÜBRA ATAMAN 74,45 BAŞARILI
  109 494 KÜBRA YILMAZ 77,823 BAŞARILI
  110 778 LALE ÜNLÜELOĞLU 71,816 BAŞARILI
  111 206 LALE CEYHAN 71,429 BAŞARILI
  112 841 MAHMUT ERSİN ODABAŞI 70,555 BAŞARILI
  113 106 MEHMET EMRE KOÇAK 76,764 BAŞARILI
  114 789 MEHMET NİHAT ÖZAVCI 78,99 BAŞARILI
  115 276 MELEK SABANCILAR 77,375 BAŞARILI
  116 291 MELİKE BAYRAKTAR 77,636 BAŞARILI
  117 680 MELTEM ERGİN 75,343 BAŞARILI
  118 579 MERVE ÜNAL 82,66 BAŞARILI
  119 32 MERVE YİĞİT 83,049 BAŞARILI
  120 798 MESUT NERGİZCİ 70,803 BAŞARILI
  121 374 MESUT ASLAN 72,955 BAŞARILI
  122 257 MESUT KARATAŞ 70,738 BAŞARILI
  123 294 MESUT GÖÇER 74,145 BAŞARILI
  124 286 MİYASE YAVUZ 78,829 BAŞARILI
  125 613 MUHTEREM TOPCU 70,296 BAŞARILI
  126 452 MURAT AYDEMİR 75,439 BAŞARILI
  127 732 MURAT ÇOBAN 78,761 BAŞARILI
  128 548 MURAT DEMİR 76,492 BAŞARILI
  129 183 MURAT AÇİK 71,247 BAŞARILI
  130 567 MURAT SARI 71,354 BAŞARILI
  131 130 MUTLU POLAT 72,784 BAŞARILI
  132 666 MÜCAHİT DALDAL 80,12 BAŞARILI
  133 159 MÜNÜRE DEMET 74,508 BAŞARILI
  134 232 NEJLA KÖKSAL 74,341 BAŞARILI
  135 386 NEVZAT BÜLENT ÜLKER 73,658 BAŞARILI
  136 474 NİLGÜN SOLAK 74,656 BAŞARILI
  137 469 NURAY KAMIŞ 75,999 BAŞARILI
  138 504 NURCAN ARSLAN 71,631 BAŞARILI
  139 735 NURHAN DÖLEK 82,208 BAŞARILI
  140 29 OĞUZHAN IŞIK 83,839 BAŞARILI
  141 431 OSMAN ERKAL 84,748 BAŞARILI
  142 853 ÖMER AYDOĞAN 80,81 BAŞARILI
  143 9 ÖMER ASAR 70,069 BAŞARILI
  144 623 ÖZGE TOKATLI 74,858 BAŞARILI
  145 901 ÖZGÜR KAYACIK 72,157 BAŞARILI
  146 519 ÖZGÜR AYKAÇ 80,517 BAŞARILI
  147 195 ÖZGÜR KATER 77,791 BAŞARILI
  148 488 ÖZLEM ARSLAN 72,739 BAŞARILI
  149 520 ÖZLEM DEMİRHAN 77,773 BAŞARILI
  150 135 ÖZLEM ÜLGER 75,933 BAŞARILI
  151 612 ÖZLEM ERENER 70,07 BAŞARILI
  152 752 PINAR DAĞLI 82,277 BAŞARILI
  153 703 PINAR KIYMAZ 74,521 BAŞARILI
  154 429 RAHMİ ATEŞ 72,378 BAŞARILI
  155 840 RAMAZAN AYAZ 76,648 BAŞARILI
  156 758 RAMAZAN ÇİÇEK 71,44 BAŞARILI
  157 810 RESUL BALCI 75,629 BAŞARILI
  158 309 SALİHA GÜREŞCİ 77,836 BAŞARILI
  159 724 SAMET ÖZGÜL 70,696 BAŞARILI
  160 42 SEDA AKPINAR 73,558 BAŞARILI
  161 94 SEFURE ERDAŞ 80,76 BAŞARILI
  162 121 SELÇUK TURHAN 72,037 BAŞARILI
  163 631 SELİN ŞAHİN 76,211 BAŞARILI
  164 820 SELMA ELMAS 77,644 BAŞARILI
  165 813 SEMRA DEMİRÖZÜ 74,364 BAŞARILI
  166 344 SEMRA YILDIRIM 70,591 BAŞARILI
  167 416 SERAP KARAKAŞ 76,969 BAŞARILI
  168 610 SERDAR DÖĞER 75,434 BAŞARILI
  169 834 SERHAT DURANOĞLU 81,557 BAŞARILI
  170 115 SERKAN IŞIK 73,204 BAŞARILI
  171 771 SERPİL ERCAN 79,081 BAŞARILI
  172 14 SEVAL ÖZBUDAK 78,181 BAŞARILI
  173 859 SEVDA KIVRAK 72,359 BAŞARILI
  174 475 SEVDA AKGÜN 82,713 BAŞARILI
  175 788 SEVİL ÇİFTYILDIZ 71,905 BAŞARILI
  176 240 SEVİL FINDIK 72,527 BAŞARILI
  177 473 SEVİLAY YILDIZ 72,119 BAŞARILI
  178 547 SEYHAN ABCA 82,338 BAŞARILI
  179 269 SİBEL KILIÇ 80,768 BAŞARILI
  180 705 SİNAN TOPTAŞ 72,615 BAŞARILI
  181 200 SİNEM YILDIZ 76,5 BAŞARILI
  182 27 SONGÜL AKSU 75,606 BAŞARILI
  183 674 ŞENAY 83,959 BAŞARILI
  184 358 ŞERİF ATAK 71,687 BAŞARILI
  185 568 ŞUAYİP ÇİFÇİ 75,807 BAŞARILI
  186 79 TUFAN YILMAZ 77,848 BAŞARILI
  187 424 TUĞBA TOPÇAM 71,604 BAŞARILI
  188 30 TUĞÇE KOÇ 78,62 BAŞARILI
  189 692 TURAN CAN ÜNAL 73,414 BAŞARILI
  190 252 ÜMİT YILDIRIM 82,891 BAŞARILI
  191 17 ÜMİT DOĞAN 72,717 BAŞARILI
  192 448 ÜMÜT KİŞİ 75,334 BAŞARILI
  193 707 VİLDAN ÜNAL 71,571 BAŞARILI
  194 338 VOLKAN ÇOBAN 73,994 BAŞARILI
  195 327 YAKUP AKOĞLU 71,438 BAŞARILI
  196 197 YASEMİN TUNÇ 78,876 BAŞARILI
  197 228 YASİN ÖZDOĞAN 79,121 BAŞARILI
  198 572 YASİN AKDENİZ 73,59 BAŞARILI
  199 178 YILMAZ OKAN AKKAYA 72,583 BAŞARILI
  200 246 YUNUS EMRE YAYAN 74,741 BAŞARILI
  201 507 ZAFER KUŞCU 77,997 BAŞARILI
  202 221 ZAHİDE ÇELİK 71,047 BAŞARILI
  203 764 ZARİFE ÖZKAN 75,554 BAŞARILI
  204 92 ZEHRA ÇAYLI 74,911 BAŞARILI
  205 391 ZEHRA GÜDER 71,881 BAŞARILI
  206 564 ZEYNEP ÇALIŞKAN 72,434 BAŞARILI
  207 665 ZUHAL PEHLİVAN 71,138 BAŞARILI
  208 709 ZÜHAL EROL 76,025 BAŞARILI

 7. Havva diyor ki:

  Allah razı olsun arkadaşım adım var listede gerçi yine umudum yok ama denemekte yarar var demi:)maktays06 diyorki:

  ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
  2012 YILI CEZAEVİ KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVA ALINACAK ADAY LİSTESİ

  1 389 ABDULLAH YAMANEL 75,76 BAŞARILI
  2 465 ABDULLAH ÇETİN 73,456 BAŞARILI
  3 209 ADEM BEK 71,079 BAŞARILI
  4 69 ADEM YALÇIN 74,681 BAŞARILI
  5 104 AHMET KAPAN 72,538 BAŞARILI
  6 696 ALANUR KOCA 73,026 BAŞARILI
  7 248 ALEV KINIK 77,108 BAŞARILI
  8 227 ALİ KURT 75,996 BAŞARILI
  9 394 ASLI İNAN 72,319 BAŞARILI
  10 461 ASLIHAN KÖSEOĞLU 79,056 BAŞARILI
  11 4 ATALAY GELERİ 72,624 BAŞARILI
  12 239 AYSUN TOSUN 71,825 BAŞARILI
  13 908 AYŞE ARSLAN 75,982 BAŞARILI
  14 144 BAHAR KORKMAZ 70,644 BAŞARILI
  15 902 BANU DÖRTDOĞAN 74,744 BAŞARILI
  16 162 BANU KART 77,605 BAŞARILI
  17 609 BARAN GEMALMAZ 78,028 BAŞARILI
  18 808 BARIŞ SÖNMEZ 90,156 BAŞARILI
  19 566 BARIŞ OKUR 74,061 BAŞARILI
  20 828 BAŞAK ARSLAN 72,705 BAŞARILI
  21 531 BAYRAM YURTOĞLU 74,836 BAŞARILI
  22 686 BEHLÜL KURT 72,023 BAŞARILI
  23 412 BENGÜ KOPARAN 81,101 BAŞARILI
  24 293 BETÜL KÖPRÜLÜ 82,948 BAŞARILI
  25 524 BİLGE ÖZTÜRK 71,306 BAŞARILI
  26 243 BİNNAZ SAYAN 78,763 BAŞARILI
  27 790 BUĞRA GÜRSEL 88,458 BAŞARILI
  28 229 BURCU ÖZKAN 72,493 BAŞARILI
  29 619 CANAN GÜNEŞ 77,782 BAŞARILI
  30 875 CANAN GÖKKILIÇ 81,208 BAŞARILI
  31 103 CEM ŞENOL 79,269 BAŞARILI
  32 796 CÜNEYT GÖKÇEN 71,369 BAŞARILI
  33 526 ÇİĞDEM HAYRAN 86,673 BAŞARILI
  34 395 ÇİĞDEM ÜNAL 73,977 BAŞARILI
  35 662 ÇİLEM ERDOĞAN 83,87 BAŞARILI
  36 596 DEMET LAÇİN 80,686 BAŞARILI
  37 419 DERYA YILDIZ 79,179 BAŞARILI
  38 164 DERYA ŞAHİN 74,988 BAŞARILI
  39 35 DİDEM ÇELİKARSLAN 71,062 BAŞARILI
  40 64 DORUK SAMET SALDUZ 71,079 BAŞARILI
  41 290 DUYGU HESNA HAMAMÖNÜ 79,157 BAŞARILI
  42 476 EBRU BÜKEN 72,359 BAŞARILI
  43 133 EDA 77,957 BAŞARILI
  44 11 EDA ERİKLİ 74,108 BAŞARILI
  45 575 ELİF ALPARSLAN 74,629 BAŞARILI
  46 634 ELİF TEKİNDEMİR 76,457 BAŞARILI
  47 733 EMEL AKYÜZ 72,277 BAŞARILI
  48 422 EMİNE BUZLUK 81,481 BAŞARILI
  49 397 EMRAH ARSLAN 75,214 BAŞARILI
  50 109 EMRAH YILMAZ 72,637 BAŞARILI
  51 105 EMRE ÜNLÜ 74,773 BAŞARILI
  52 445 ERAY UÇAN 70,662 BAŞARILI
  53 787 ERDEM ŞAHAN 70,009 BAŞARILI
  54 161 ERKAN KAPAN 83,853 BAŞARILI
  55 601 ESAT ARIK 71,701 BAŞARILI
  56 645 ESENGÜL ÖZKİRAZ 72,3 BAŞARILI
  57 765 ESRA DAĞAŞAN 72,995 BAŞARILI
  58 651 ESRA AKBAŞ 72,527 BAŞARILI
  59 205 FADİME BERK 81,723 BAŞARILI
  60 684 FATİH CABBAR 82,127 BAŞARILI
  61 652 FATMA SÖNMEZ 77,02 BAŞARILI
  62 95 FATMA KAŞDAŞ 77,868 BAŞARILI
  63 615 FATMA CABBAR 75,328 BAŞARILI
  64 600 FATMA KIZILKOCA 78,038 BAŞARILI
  65 253 FATMA KIZILTAŞ 77,852 BAŞARILI
  66 80 FATMA AYDOĞDU 70,682 BAŞARILI
  67 753 FATMA YORULMAZ 70,729 BAŞARILI
  68 210 FEHMİ BIÇAK 77,891 BAŞARILI
  69 767 FERDİ SARITAŞ 80,617 BAŞARILI
  70 800 FERHAT YILMAZ 82,57 BAŞARILI
  71 49 FEYZA SÖZDUYAR 79,672 BAŞARILI
  72 772 FİKRİYE 79,989 BAŞARILI
  73 245 FUNDA ZAĞLI 73,408 BAŞARILI
  74 137 GAMZE ALAGÖZ 81,976 BAŞARILI
  75 536 GAMZE 74,312 BAŞARILI
  76 231 GAMZE YILDIRIM 70,21 BAŞARILI
  77 843 GAMZE ERGÜL ÇELİK 75,61 BAŞARILI
  78 825 GAMZE 72,829 BAŞARILI
  79 570 GONCA YAĞBASAN 77,04 BAŞARILI
  80 831 GÖKHAN SAĞLAM 75,359 BAŞARILI
  81 8 GÖKHAN ARIKAN 70,621 BAŞARILI
  82 187 GÖKHAN ÇETİN 81,499 BAŞARILI
  83 484 GÜLCAN ÇALIŞKAN 85,174 BAŞARILI
  84 590 GÜLÇİN ÖZ 83,433 BAŞARILI
  85 93 GÜLDEN CÖMERT 84,411 BAŞARILI
  86 241 GÜLDEN MERAL 76,865 BAŞARILI
  87 704 GÜLSÜM BAYDAR 83,646 BAŞARILI
  88 372 GÜLŞEN SÜMER 74,451 BAŞARILI
  89 62 GÜRKAN YILDIZ 89,303 BAŞARILI
  90 114 HACER ACAR 76,387 BAŞARILI
  91 396 HACER TOKMAK 72,583 BAŞARILI
  92 158 HAKAN AYDIN 73,385 BAŞARILI
  93 184 HALİL İBRAHİM KOCAKAYA 72,233 BAŞARILI
  94 690 HANDE KURUŞ 77,352 BAŞARILI
  95 304 HASAN ALÇAY 71,119 BAŞARILI
  96 824 HASAN METE ATAY 78,891 BAŞARILI
  97 888 HAVVA ATLIHAN 73,375 BAŞARILI
  98 480 HEDİYE AĞAT 71,378 BAŞARILI
  99 236 HİDAYET ÇALIŞKAN 75,485 BAŞARILI
  100 513 HÜLYA ACAR 73,729 BAŞARILI
  101 295 HÜMEYRA BABACAN 72,022 BAŞARILI
  102 635 HÜSEYİN KAYA 78,817 BAŞARILI
  103 55 HÜSNİYE ÖZKAYA 83,782 BAŞARILI
  104 539 İSMAİL SAFA OFLAZ 74,562 BAŞARILI
  105 763 KERİM ACAROL 70,456 BAŞARILI
  106 773 KEZBAN GÖRGÜLÜ 70,225 BAŞARILI
  107 642 KÜBRA GENÇ 73,23 BAŞARILI
  108 542 KÜBRA ATAMAN 74,45 BAŞARILI
  109 494 KÜBRA YILMAZ 77,823 BAŞARILI
  110 778 LALE ÜNLÜELOĞLU 71,816 BAŞARILI
  111 206 LALE CEYHAN 71,429 BAŞARILI
  112 841 MAHMUT ERSİN ODABAŞI 70,555 BAŞARILI
  113 106 MEHMET EMRE KOÇAK 76,764 BAŞARILI
  114 789 MEHMET NİHAT ÖZAVCI 78,99 BAŞARILI
  115 276 MELEK SABANCILAR 77,375 BAŞARILI
  116 291 MELİKE BAYRAKTAR 77,636 BAŞARILI
  117 680 MELTEM ERGİN 75,343 BAŞARILI
  118 579 MERVE ÜNAL 82,66 BAŞARILI
  119 32 MERVE YİĞİT 83,049 BAŞARILI
  120 798 MESUT NERGİZCİ 70,803 BAŞARILI
  121 374 MESUT ASLAN 72,955 BAŞARILI
  122 257 MESUT KARATAŞ 70,738 BAŞARILI
  123 294 MESUT GÖÇER 74,145 BAŞARILI
  124 286 MİYASE YAVUZ 78,829 BAŞARILI
  125 613 MUHTEREM TOPCU 70,296 BAŞARILI
  126 452 MURAT AYDEMİR 75,439 BAŞARILI
  127 732 MURAT ÇOBAN 78,761 BAŞARILI
  128 548 MURAT DEMİR 76,492 BAŞARILI
  129 183 MURAT AÇİK 71,247 BAŞARILI
  130 567 MURAT SARI 71,354 BAŞARILI
  131 130 MUTLU POLAT 72,784 BAŞARILI
  132 666 MÜCAHİT DALDAL 80,12 BAŞARILI
  133 159 MÜNÜRE DEMET 74,508 BAŞARILI
  134 232 NEJLA KÖKSAL 74,341 BAŞARILI
  135 386 NEVZAT BÜLENT ÜLKER 73,658 BAŞARILI
  136 474 NİLGÜN SOLAK 74,656 BAŞARILI
  137 469 NURAY KAMIŞ 75,999 BAŞARILI
  138 504 NURCAN ARSLAN 71,631 BAŞARILI
  139 735 NURHAN DÖLEK 82,208 BAŞARILI
  140 29 OĞUZHAN IŞIK 83,839 BAŞARILI
  141 431 OSMAN ERKAL 84,748 BAŞARILI
  142 853 ÖMER AYDOĞAN 80,81 BAŞARILI
  143 9 ÖMER ASAR 70,069 BAŞARILI
  144 623 ÖZGE TOKATLI 74,858 BAŞARILI
  145 901 ÖZGÜR KAYACIK 72,157 BAŞARILI
  146 519 ÖZGÜR AYKAÇ 80,517 BAŞARILI
  147 195 ÖZGÜR KATER 77,791 BAŞARILI
  148 488 ÖZLEM ARSLAN 72,739 BAŞARILI
  149 520 ÖZLEM DEMİRHAN 77,773 BAŞARILI
  150 135 ÖZLEM ÜLGER 75,933 BAŞARILI
  151 612 ÖZLEM ERENER 70,07 BAŞARILI
  152 752 PINAR DAĞLI 82,277 BAŞARILI
  153 703 PINAR KIYMAZ 74,521 BAŞARILI
  154 429 RAHMİ ATEŞ 72,378 BAŞARILI
  155 840 RAMAZAN AYAZ 76,648 BAŞARILI
  156 758 RAMAZAN ÇİÇEK 71,44 BAŞARILI
  157 810 RESUL BALCI 75,629 BAŞARILI
  158 309 SALİHA GÜREŞCİ 77,836 BAŞARILI
  159 724 SAMET ÖZGÜL 70,696 BAŞARILI
  160 42 SEDA AKPINAR 73,558 BAŞARILI
  161 94 SEFURE ERDAŞ 80,76 BAŞARILI
  162 121 SELÇUK TURHAN 72,037 BAŞARILI
  163 631 SELİN ŞAHİN 76,211 BAŞARILI
  164 820 SELMA ELMAS 77,644 BAŞARILI
  165 813 SEMRA DEMİRÖZÜ 74,364 BAŞARILI
  166 344 SEMRA YILDIRIM 70,591 BAŞARILI
  167 416 SERAP KARAKAŞ 76,969 BAŞARILI
  168 610 SERDAR DÖĞER 75,434 BAŞARILI
  169 834 SERHAT DURANOĞLU 81,557 BAŞARILI
  170 115 SERKAN IŞIK 73,204 BAŞARILI
  171 771 SERPİL ERCAN 79,081 BAŞARILI
  172 14 SEVAL ÖZBUDAK 78,181 BAŞARILI
  173 859 SEVDA KIVRAK 72,359 BAŞARILI
  174 475 SEVDA AKGÜN 82,713 BAŞARILI
  175 788 SEVİL ÇİFTYILDIZ 71,905 BAŞARILI
  176 240 SEVİL FINDIK 72,527 BAŞARILI
  177 473 SEVİLAY YILDIZ 72,119 BAŞARILI
  178 547 SEYHAN ABCA 82,338 BAŞARILI
  179 269 SİBEL KILIÇ 80,768 BAŞARILI
  180 705 SİNAN TOPTAŞ 72,615 BAŞARILI
  181 200 SİNEM YILDIZ 76,5 BAŞARILI
  182 27 SONGÜL AKSU 75,606 BAŞARILI
  183 674 ŞENAY 83,959 BAŞARILI
  184 358 ŞERİF ATAK 71,687 BAŞARILI
  185 568 ŞUAYİP ÇİFÇİ 75,807 BAŞARILI
  186 79 TUFAN YILMAZ 77,848 BAŞARILI
  187 424 TUĞBA TOPÇAM 71,604 BAŞARILI
  188 30 TUĞÇE KOÇ 78,62 BAŞARILI
  189 692 TURAN CAN ÜNAL 73,414 BAŞARILI
  190 252 ÜMİT YILDIRIM 82,891 BAŞARILI
  191 17 ÜMİT DOĞAN 72,717 BAŞARILI
  192 448 ÜMÜT KİŞİ 75,334 BAŞARILI
  193 707 VİLDAN ÜNAL 71,571 BAŞARILI
  194 338 VOLKAN ÇOBAN 73,994 BAŞARILI
  195 327 YAKUP AKOĞLU 71,438 BAŞARILI
  196 197 YASEMİN TUNÇ 78,876 BAŞARILI
  197 228 YASİN ÖZDOĞAN 79,121 BAŞARILI
  198 572 YASİN AKDENİZ 73,59 BAŞARILI
  199 178 YILMAZ OKAN AKKAYA 72,583 BAŞARILI
  200 246 YUNUS EMRE YAYAN 74,741 BAŞARILI
  201 507 ZAFER KUŞCU 77,997 BAŞARILI
  202 221 ZAHİDE ÇELİK 71,047 BAŞARILI
  203 764 ZARİFE ÖZKAN 75,554 BAŞARILI
  204 92 ZEHRA ÇAYLI 74,911 BAŞARILI
  205 391 ZEHRA GÜDER 71,881 BAŞARILI
  206 564 ZEYNEP ÇALIŞKAN 72,434 BAŞARILI
  207 665 ZUHAL PEHLİVAN 71,138 BAŞARILI
  208 709 ZÜHAL EROL 76,025 BAŞARILI

  Yorumu beğenenler:0

 8. sılammm diyor ki:

  Merve diyorki:

  sılammm diyorki:
  bir de ceza evleri katibinin tuttuğu defterler varsa editör rica etsem neler onları da link olarak atarmısın:
  Yorumu beğenenler:0
  Hükümlü defteri tutuklu defteri.
  Yorumu beğenenler:0

  yani doğru bir bilgi mi bu

 9. tasmanian diyor ki:

  Yine sonuç hüsran olacak, yine üzüldüğümle kalacağım ama ne yapalım bir umut gireceğim gene mülakata…

  Döküman içint teşekkürler.

 10. gül diyor ki:

  arkadaşlar sadece bunlara çalışmak yeterli mi başka neler sorabilirler ben ilk defa giricem mülakata ne yapıcam bilmiyorum

 11. mutlu diyor ki:

  Eline sağlık editör.

 12. özlem diyor ki:

  gül diyorki:

  arkadaşlar sadece bunlara çalışmak yeterli mi başka neler sorabilirler ben ilk defa giricem mülakata ne yapıcam bilmiyorum
  Yorumu beğenenler:0

  İnfaz koruma memurluğu mülakatı başlığı var ana sayfada onlarada çalış farklı bilgiler var cezaevi katipliği mülakatında da soruluyor.

 13. Bursalı diyor ki:

  tasmanian diyorki:

  Yine sonuç hüsran olacak, yine üzüldüğümle kalacağım ama ne yapalım bir umut gireceğim gene mülakata…
  Döküman içint teşekkürler.
  Yorumu beğenenler:0

  Umut dünyası napalım :)

 14. sılammm diyor ki:

  kayseri açıkla madı daha

 15. aslıa diyor ki:

  kaç kişi girdi sıla bilgin var mı

 16. havva diyor ki:

  Pek aklımda kalmıyor ama çalışmaktan başka yapacak bişey yok.

 17. nihal diyor ki:

  Hepsini ezberledim inş unutmam :)

 18. Cemil diyor ki:

  Daha önce katılanlar var mı katiplik mülakatından farkları ne ?

 19. esra diyor ki:

  Benim 3. girişim olacak adam olmazsa olma ihtimali düşük.

 20. sessiz_sevdam01 diyor ki:

  Online mülakattan çalışanlar var mı bayağı genel kültür sorusu var 5 10 tanede ben göndereceğim.