Reklam

Author Archive

memur657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılacak değişiklik nihayet meclise sunuldu. Devlet Personel Başkanlığı, değişiklik kanun tasarısının bugün itibariyle (9 Haziran 2010) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edildiğini belirterek tasarının son halini yayımladı.

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kademe ve kademe ilerlemesi:
Madde 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu Devamını Oku…


Kategori: Haberler, Memurlar                            5 Yorum
06
Haz
Yazar: | Okunma: 1.535 | Cevap: 0
ogretmenMillî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru ve onay işlemleri 11 Haziran 2010 Cuma günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Zorunlu hizmet bölgesinde çalışan öğretmenlerin mağdur olduğu daha önce sitemizde yazdığımız yazı ile duyurmuştuk. Millî Eğitim Bakanlığı basın, sendikalar ve öğretmenlerden gelen eleştirileri de dikkate alarak il içi ve iler arası  yer değiştirmelerde değişikliğe giderek konuya ilişkin basın açıklaması yaptı..

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
PERSONELGENELMÜDÜRLÜĞÜ

BASIN AÇIKLAMASI
02.06.2010
Öğretmenlerimizin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin, bazı basın yayın Devamını Oku…


Kategori: Haberler                            Yorum Yap
05
Haz
Yazar: | Okunma: 7.885 | Cevap: 1

para-cezalariİdari Para Cezasına Karşı Başvuru Yolu Var mıdır ?
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Yine tarafınıza yazılan Trafik Cezasına karşıda sulh ceza mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz. Mahkeme sizi veya size ceza yazan polisi dinleme kararı verebilir. Haklı olduğunuzu ispat edecek tanık veya yazılı delilleri mahkemeye sunmanız yararınıza olacaktır. Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmayan dosyalar yasal yollardan tahsil edilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderileceğinden, yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, aynı süre içinde Kurumumuza da itirazda bulunulabilir. İtirazınız değerlendirilerek sonucu tarafınıza bildirilecektir. Ancak, Kuruma itiraz edilmiş olması yargı yoluna başvuru süresini ve ödemeyi durdurmayacaktır.
İdari Para Cezasının Ödemesi Nasıl Yapılabilir?
İdari para cezası tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde Devamını Oku…


Kategori: Genel                            Bir Yorum Var
05
Haz
Yazar: | Okunma: 4.197 | Cevap: 0

işsizKimler, işsizlik sigortası kapsamındadır?

01 Ekim 2008 tarihine kadar;

·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen sigortalılar,
·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,
·          Mütekabiliyet esasına dayalı olarak yapılan anlaşmalara göre çalışan yabancı işçiler.
01 Ekim 2008 tarihinden sonra;
·          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar.
·          506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar.
·          Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler. Devamını Oku…


Kategori: Genel                            Yorum Yap

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : Son Başvuru 16/06/2010
Üniversitemodtu1izin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve
Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1 – Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili
maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartları ve
Üniversitemiz Senatosu’nun 15.7.2008 tarih ve 2008/11-2 sayılı kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu
tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları Devamını Oku…


Kategori: Memur Alımları                            Yorum Yap

ahi-evranAhi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: Son Başvuru 14 Haziran 2010
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve
ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir. Adayların ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren en
geç 15 gün içinde istenilen belgelerle birlikte, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
Adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1- Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar, anabilim dallarını belirten dilekçelerine Devamını Oku…


Kategori: Memur Alımları                            Yorum Yap

adiyaman-universitesiAdıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre
devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer
ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca
denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini,
yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve
belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
2 – Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini,
yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Devamını Oku…


Kategori: Memur Alımları                            Yorum Yap