Reklam

Adalet Bakanlığına 200 teknisyen, 130 destek personeli (şoför), 606 mübaşir ve 121 destek personeli (kaloriferci) alımı yapılacak. Alınacak personeller sözleşmeli personel olarak görev yapacak. Başvuru için 2010 kpss’den en az 70 puan almak gerekiyor. Alımlarda kpss sıralaması yapılarak mülakata alınacak personel sayısının 5 katı çağrılacak.

1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere;

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, ilk defa istihdam edilmek üzere;

EK-1, 2, 3, 4 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 200 teknisyen, 130 destek personeli (şoför), 606 mübaşir ve 121 destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için, adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilân edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır.

4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 03/02/2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel şartlar:

A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

B) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

C) Sözleşmeli mübaşir pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

D) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için;

a)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak.

5) Başvuru yeri ve şekli:

Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1,2,3,4 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.)

Adaylar her bir unvan (teknisyen, destek personeli (şoför), mübaşir ve destek personeli (kaloriferci)) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6) Başvuru tarihi: Başvurular 23 Ocak 2012 Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat 2012 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

7) Sınav yeri:

a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

b) Destek personeli (şoför) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

c) Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-3 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

c) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-4 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları,

(Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.)

 

8) Sözlü sınav tarihi ve saati:

a) Mübaşir pozisyonunda istihdam edilecekler için;  28 Şubat 2012 Salı günü saat 09:00’da,

b) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; 29 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 09:00’da,

c) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 01 Mart 2012 Perşembe günü saat 09:00’da

d) Destek personeli (şoför) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 02 Mart 2012 Cuma günü saat 09:00’da,

sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

9) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK–5) temin edilecektir),

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2010 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Sözleşmeli destek personeli (şoför) unvanındaki pozisyonlara başvuracak adaylar için sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

NOT:

1) Sözleşmeli teknisyen, şoför, mübaşir ve kaloriferci pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar şartları taşımaları halinde kadrolu ve sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına da başvurabileceklerdir.

2) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır.

3) Sözleşmeli teknisyen, şoför, mübaşir ve kaloriferci sayıları, sınav izni verilen yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır.

Ayrıca, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir.

4) Bölge adliye mahkemeleri için alınacak personel, bu mahkemeler faaliyete geçinceye kadar Bakanlıkça belirlenecek adliyeler emrinde görev yapacaktır.

EK-1: Sözleşmeli teknisyen pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-2: Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-3: Sözleşmeli mübaşir pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-4: Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için sınav izni verilen yerler

EK-5: Başvuru formu

 

Bu yazı için 178 yorum yapılmış yorumları alt kısımdaki yorumlar bölümünden görebilir yorum yapabilirsiniz.

Reklam


Kategori: Katip Alımları  Etiketler: , , ,
Bu yazı için 178 yorum yapıldı.


Katipler.Net haber listesine "E-Mail Adresinizi Ekleyin" Gelişmelerden Anında Haberdar Olun !!!

E-Mail Adresiniz:

Açılan sayfada doğrulama kodunu yazarak "complete" butonuna tıklayınız. Onay maili gönderilecektir.

 1. mehmet dedi ki:

  Mübaşirliğe başvurmayı düşünenler varmı ne iş yapar mübaşir ?

 2. aslı dedi ki:

  Sözleşmelilerde tayin yoktur yazıyor bunun belirli bir süresi yokmu ? hep aynı yerdemi çalışacağız

 3. melis dedi ki:

  mübaşirlerin illeri göre dağılımını siz verirmisiniz ben açamayıyorum

 4. melis dedi ki:

  evet bende başvuracağım tabii ki katiplik sınavına da girecem mübaşirlik güzel bir rahat bir meslek ama kpss puanı istiyorlar yeterli puanın varsa neden olsın başvur şansını dene derim ardaşım sana başarılar dilerim
  mehmet diyorki:

  Mübaşirliğe başvurmayı düşünenler varmı ne iş yapar mübaşir ?

  Yorumu beğenenler:0

 5. deniz dedi ki:

  bayanlarda mübaşir oluyormu

 6. deniz dedi ki:

  melis diyorki:

  evet bende başvuracağım tabii ki katiplik sınavına da girecem mübaşirlik güzel bir rahat bir meslek ama kpss puanı istiyorlar yeterli puanın varsa neden olsın başvur şansını dene derim ardaşım sana başarılar dilerim
  mehmet diyorki:
  Mübaşirliğe başvurmayı düşünenler varmı ne iş yapar mübaşir ?
  Yorumu beğenenler:0
  Yorumu beğenenler:0

  melis diyorki:

  evet bende başvuracağım tabii ki katiplik sınavına da girecem mübaşirlik güzel bir rahat bir meslek ama kpss puanı istiyorlar yeterli puanın varsa neden olsın başvur şansını dene derim ardaşım sana başarılar dilerim
  mehmet diyorki:
  Mübaşirliğe başvurmayı düşünenler varmı ne iş yapar mübaşir ?
  Yorumu beğenenler:0
  Yorumu beğenenler:0 </blockquo
  melis puanın kaç

 7. MİNECİKKKK dedi ki:

  evet var arakdaşlar bende başvurmayı düşünüyorum ama aynı anda katipliğe ve mübaşirliğe başvuru yapabiliyor muyuz

 8. ZAFER dedi ki:

  Tüm başvuru yapacaklara hayırlı olsun şimdiden.

 9. ihsan dedi ki:

  MİNECİKKKK diyorki:

  evet var arakdaşlar bende başvurmayı düşünüyorum ama aynı anda katipliğe ve mübaşirliğe başvuru yapabiliyor muyuz
  Yorumu beğenenler:0

  Tabiki yapılabilir.

 10. metin dedi ki:

  ınşallah ben kâtiplik kalorifer ve şoför lük e başvuracagim

 11. hüseyin dedi ki:

  Teknisyen için en az lise mezunu denilmiş.Yüksek okul meznunu teknikerde başvurabiliyomu ilgili teknisyen kadrosuna? Bilen birisi veya editör cvp???????

 12. MUSTAFA.D dedi ki:

  hüseyin diyorki:

  Teknisyen için en az lise mezunu denilmiş.Yüksek okul meznunu teknikerde başvurabiliyomu ilgili teknisyen kadrosuna? Bilen birisi veya editör cvp???????
  Yorumu beğenenler:0

  Herhalde başvurabiliyorsun EN AZ DEMİŞ YANİ yüksek okul üniv DOKTORAn varsada BAŞVURABİLİRSİN SENİN AVANTAJIN OLUR YÜKSEK OKUL en az dan kasıt Liseden aşağısı olmaz diyor haliyle

 13. aslı dedi ki:

  merhaba
  ben mübaşirliğe başvurmayı düşünüyorum ama birkaç sorum olucaktı cevaplarsanız sevınırım …
  mübaşirliğe kızlar alınıyomu.alınıyosa bi kız için nasıl bir meslek ..
  birde katiplik için hazırlanıyorum bilgisayar sertifikasını almama 3 ay var.mübaşirliği kazanırsam katiplik için başvurabiliyormuyum başvurabiliyosam katiplik çıkrsa mübaşirliği bırakıp kadrolu katipliğe gecebiliyomuyum ..
  ayrıca sizce katiplik mi iyidir yoksa mübaşirlikmi?
  şimdiden teşekkürler…

 14. deniz dedi ki:

  aslı diyorki:

  merhaba
  ben mübaşirliğe başvurmayı düşünüyorum ama birkaç sorum olucaktı cevaplarsanız sevınırım …
  mübaşirliğe kızlar alınıyomu.alınıyosa bi kız için nasıl bir meslek ..
  birde katiplik için hazırlanıyorum bilgisayar sertifikasını almama 3 ay var.mübaşirliği kazanırsam katiplik için başvurabiliyormuyum başvurabiliyosam katiplik çıkrsa mübaşirliği bırakıp kadrolu katipliğe gecebiliyomuyum ..
  ayrıca sizce katiplik mi iyidir yoksa mübaşirlikmi?
  şimdiden teşekkürler…
  Yorumu beğenenler:0

  evet aslı bayanlarda mübaşir oluyor

 15. teknisyen dedi ki:

  iyi akşamlar arkadaşlar istanbula ısıtma ve soğutmadan başvuru yapçak olan var mı???

 16. ahmettt dedi ki:

  infaz koruma memuru için başvuracak arkadaşlar silivrinin puanları çok yükselecek. Çünkü geçen alımda 100 kadrolu aldığı için yüksek puanlılar kadrolu alımlara başvurmuştu. Ancak bu yıl sadece sözleşmeli alım yaptığı için herkes sözleşmeli alıma yüklenecek. sözleşmeli sayısı da zaten geçen yılın yarısı kadar. birde herkes bilinçsizce silivriyi yazacak. bence kartal için başvurun hem puanı 72 de kalmış hemde alım sayısı daha da artmış 150 ye yakın..

 17. teknisyen 2 dedi ki:

  teknisyen diyorki:

  iyi akşamlar arkadaşlar istanbula ısıtma ve soğutmadan başvuru yapçak olan var mı???

  Yorumu beğenenler:0

  ben başvuracam istanbulun neresine başvuracaksınız bakırköy mü, kartal mı, istanbul adliyesi mi, silivri mi ve silivri ceza evide alıyor hangisi

 18. ahmettt dedi ki:

  infaz koruma memuru için başvuracak arkadaşlar silivrinin puanları baya yükselecek.Silivri yazıp puanınıza yazık etmeyin. Çünkü geçen alımda 100 kadrolu aldığı için yüksek puanlılar kadrolu alımlara başvurmuştu. Ancak bu yıl sadece sözleşmeli alım yaptığı için herkes sözleşmeli alıma yüklenecek. sözleşmeli sayısı da zaten geçen yılın yarısı kadar. birde herkes bilinçsizce silivriyi yazacak. bence kartal için başvurun hem puanı 72 de kalmış hemde alım sayısı daha da artmış 150 ye yakın..

 19. erderre dedi ki:

  hem mübaşırliğe hem de şoförlüğe başvurabiliyor muyuz?
  şoförlüğe kızlar da başvurabilir mi?

 20. teknisyen dedi ki:

  ben istanbul adliyesine başvurcam sizin puan kaçtı

1 2 3 9